takya.ru страница 1
скачать файл
Основи, їх склад, назви, класифікація, фізичні властивості
Мета уроку: 1. Дати характеристику класу «основи», вивчити склад основ, утворення назв гідроксидів, їх класифікацію, фізичні властивості.

2. Розвивати уміння розрізняти речовини, що відносяться до різних класів неорганічних речовин, давати назви сполукам основам, складати їх формули за назвами, класифікувати речовини.

3. Виховувати охайність, уважність, спостережливість.
Тип уроку: комбінований
Метод навчання: словесний, наглядний, практичний
Основні поняття і терміни: основи, гідроксид, луг, гідроксильна група
Обладнання і реактиви: «Таблиця розчинності кислот, основ, солей у воді»
Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

1. Гра «Єралаш»: учні вибирають картку із формулою сполуки. Необхідно визначити клас речовини. Серед сполук запропоновані формули основ. (перевіряють правильність виконання вправи діти, що не приймали участі у грі)

1. Чи правильно учні розібралися з класами речовин?

2. Які речовини називають оксидами? Кислотами? Солями?

3. Формули яких речовин вам не знайомі?
ІІ Вивчення нової теми

1. Визначення «Основ»

Основи = Гідроксиди

І

(Ме(ОН)у)

2. Назви основ: назва металу + В (якщо змінна і в конкретній сполуці) + «гідроксид»

Наприклад: NaOH - натрій гідроксид
Ca(OH)2 - кальцій гідроксид
CuOH - купрум (І) гідроксид
Fe(OH)3 - ферум (ІІІ) гідроксид
Zn(OH)2 - цинк гідроксид
KOH - калій гідроксид
3. Класифікація основ: класифікуються речовини за їх здатністю розчинятися у воді. (робота з таблицею «Розчинності…»


Основи
Розчинні у воді = луги Нерозчинні у воді

NaOH

Ca(OH)2

KOH

CuOH

Fe(OH)3

Zn(OH)2

4. Фізичні властивості основ: Т; К (CuOHцегляного кольору, Fe(OH)3 - кольору іржі, Cu(OH)2 – голубого кольору ),

К (білого кольору, або безбарвні ;

З ; Р, Р
ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу

1. Які речовини називаються основами? (Із формул речовин виписати тільки основи: НСl, ZnO, Mg(OH)2, NaCl, KNO3, H2SO4, Al(OH)3, Na2SO4, BaCl2, HNO3, Ba(OH)2;

2. Як утворюються назви основ? (дати назви виписаним основам);

3. Як класифікуються основи? (вкажіть, які із основ є лугами);4. Складіть формули основ за назвами: купрум(ІІ) гідроксид; ферум(ІІ) гідроксид; плюмбум(ІІ) гідроксид; арґентум гідроксид; літій гідроксид.
ІV Домашнє завдання: чит. § 11, 17 впр.: 1,2 cт.55
скачать файлСмотрите также:
1. Дати характеристику класу «основи», вивчити склад основ, утворення назв гідроксидів, їх класифікацію, фізичні властивості
24.83kb.
«Основні класи неорганічних сполук»
54.02kb.
Тема. Сульфатна кислота. Фізичні властивості, хімічні властивості: електро- літична дисоціація,дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Застосування. Мета
47.9kb.
Урок з основ здоров’я для 9 класу на тему: «Безпека людини й право»
102.62kb.
Наказ №91 Про направлення учнів школи до дзв з денним перебуванням «Сонячний» при хзош №148
576.42kb.
Ціль: вивчити устрій і принцип дії синхронного генератора; зняти характеристику холостої ходи, зовнішню і регулювальну характеристики синхронного генератора
56.76kb.
Пояснювальна записка Програма складена на основі спецкурсу з основ журналістики для учнів
69.33kb.
Добування основ
54.88kb.
Фізичні основи, принципи і методи реєстрації даних
161.67kb.
Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів 2007 зміст
594.41kb.
Основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру
710.64kb.
Навчитись оцінювати вплив промислових підприємств, енергетичних установ тощо на стан атмосферного повітря; визначення класу шкідливості підприємств, класу небезпеки забруднюючих речовин, розмірив санітарно-захисних зон
150.3kb.