takya.ru страница 1страница 2 ... страница 20страница 21
скачать файл
Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ДСПТО 7514 2008

(позначення стандарту)
Професія – Опоряджувальник будівельний
Код – 7514
Кваліфікація: 4 розряд


Видання офіційне


Київ 2008
Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України
Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України _________________________


Погоджено

Міністерство праці та соціальної політики України _______________________________ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ДСПТО 7514 2008

(позначення стандарту)Професія – Опоряджувальник будівельний
Код – 7514
Кваліфікація: 4 розряд

Видання офіційне


Київ 2008
ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Перший заступник Міністра Заступник Міністра праці

освіти і науки України та соціальної політики

України


_________________________ _______________________

«____» _____________ 2008 р. «__»_____________ 2008 р.ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ДСПТО 7514 2008

(позначення стандарту)Професія – Опоряджувальник будівельний
Код – 7514
Кваліфікація: 4 розряд

Видання офіційне


Київ 2008
Розробники:

Климчук Петро Павлович, заступник директора з навчально-виробничої роботи вищого професійного училища №1 м. Рівне

Сірко Михайло Дмитрович, викладач вищого професійного училища №1 м. Рівне

Демидюк Галина Охрімівна, викладач технології опоряджувальних робіт ВПУ №1

Антонюк Василь Маркович, голова правління ЗАТ “Опорядбуд”
Внесено: Вище професійне училище №1 м. Рівне

(назва навчального закладу, установи, організації)
Рецензенти:

Антонюк В.М. – голова правління ЗАТ “Опорядбуд”
Городнюк В.П. – директор Сарненського вищого професійного училища №22
Шворак О.І. – директор ДП навчально-курсовий комбінат «Рівнебуд»

Технічний редактор:

Стрижеус І.В. – директор вищого професійного училища №1 м. Рівне

Керівники проекту:

Юрген Вайс – керівник українсько-німецького проекту «Реформування професійно-технічної освіти в Україні», представник фірми GOPA (ФРН), з німецької сторони
Сімак А.Д. – керівник українсько-німецького проекту «Реформування професійно-технічної освіти в Україні», з української сторони

Примітка: Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИСтупінь професійно-технічної освіти другий
Назва професії Опоряджувальник будівельний
Код – 7514
Плановий рівень професійної

кваліфікацій випускника 4-й розряд


Кількість годин на обов’язковий
компонент змісту освіти 2440Обмеження вступника відсутні

(за статтю)

Видання офіційне


Київ

2008

1.Передмова

Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії “Опоряджувальник будівельний” розроблений відповідно до вимог Закону України “Про професійно-технічну освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 року № 1135 “Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти”. При розробці стандарту використані методичні рекомендації щодо розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, створені в рамках реалізації Українсько-німецького проекту “Підтримка реформування професійно-технічної освіти в Україні”.2.Загальні положення

Стандарт має на меті встановити загальні вимоги до змісту професійно-технічної освіти, рівня професійної кваліфікації та компетентності вступника.Завданнями стандарту є:

 • реалізація єдиної політики в сфері професійно-технічної освіти;

 • забезпечення еквівалентності ПТО та визнання кваліфікації і документів про ПТО в різних секторах економіки в усіх регіонах України, можливість такого визнання в інших країнах;

 • збереження і розвиток єдиного освітнього простору в Україні;

 • підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників на основі регламентації вимог до результатів ПТО і упорядкування системи контролю за ефективністю діяльності професійно-технічних навчальних закладів;

 • усунення змістових та термінологічних перешкод підготовки конкурентноздатного на ринку праці кваліфікованого робітника.Об’актами стандартизації є:

 • зміст професійно-технічної освіти та система його формування;

 • форми та періодичність кваліфікаційної атестації випускників ПТНЗ;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускника професійно-технічного навчального закладу.


Позначення стандарту:

Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії: “Опоряджувальник будівельний” має своє позначення.

Позначення зазначається в правому верхньому куті титульної сторінки стандарту та титульних сторінок кожного розділу стандарту у вигляді абревіатури ДСТУ (Державний стандарт України) та номера стандарту і року його введення.

Цей стандарт є основою для розробки освітньо-професійних програм перепідготовки (перекваліфікації) робітників та професійної підготовки за індивідуальною формою навчання.

Обмеження вступника за віком визначається в робочому навчальному плані в залежності від можливості інтеграції стандарту ПТО з стандартом загальної середньої освіти, освітнього рівня вступника та інших конкретних умов реалізації стандарту.

3.Сфера застосування

Цей стандарт поширюється на галузь професійно-технічної освіти України (вищі професійні училища, професійно-технічні училища, професійно-технічні ліцеї, курсові комбінати різних форм власності та інші професійно-технічні навчальні заклади).

Положення цього стандарту є обов’язковим для усіх професійно-технічних навчальних закладів, установ, організацій на території України, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності.
4.Нормативні посилання

Державний стандарт професійно-технічної освіти розроблено відповідно до:


 • Закону України “Про професійно-технічну освіту”;

 • Указу Президента України від 18.09.2004р. № 1102/2004 “Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти України”;

 • Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002р. №1135 “Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти”;

 • Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.1999р. № 956 “Про затвердження положення про ступеневу професійно-технічну освіту”;

 • ДСТУ 1.0-93 Основні положення;

 • ДСТУ 1.2-93 Порядок розроблення державних стандартів;

 • ДСТУ 1.5-93 Загальні вимоги до побудови, викладання, оформлення та змісту стандартів.


5.Структура стандарту

До стандарту належать: • освітньо-кваліфікаційна характеристика;

 • типовий навчальний план;

 • типові навчальні програми;

 • форми та періодичність кваліфікаційної атестації випускника ПТНЗ;

 • вимоги до забезпечення навчально-виробничого процесу основними засобами навчання;

 • вимоги до освітнього рівня випускника.


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА

ВСТУП
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (далі освітньо-кваліфікаційна характеристика) є державним нормативним документом, яким узагальнені вимоги до змісту освіти, професійної кваліфікації та професійної компетентності, інших соціально-важливих властивостей та якостей випускника.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика узагальнює вимоги до професійних знань, умінь та навичок, визначених кваліфікаційною характеристикою професії, у якій закладено випереджувальні складові по відношенню до функціональних обов’язків. Зазначено ряд соціальних та комунікативних навичок, які забезпечать спроможність особи уміло використовувати знання, навички, що необхідні для ефективної професійної діяльності, вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати наявну інформацію для підвищення якості робіт.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика є основою в структурі стандарту щодо визначення державного компоненту змісту освіти і розробляється на основі кваліфікаційних характеристик професій та результатів аналізу ринку праці.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика використовується при: • розробці навчальних програм з теоретичних предметів та виробничого навчання;

 • розробці критеріїв кваліфікаційної атестації випускника ПТНЗ;

 • розробці моніторингу якості професійної підготовки;

 • визначенні змісту освіти при підвищенні кваліфікації та перепідготовці робітників.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника є документом, що визначає вимоги до знань та умінь, необхідних для виконання виробничих функцій з конкретної професії.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійного-технічного навчального закладу включає: • сфери використання випускника;

 • виробничі функції та уміння щодо вирішення типових та спеціальних задач діяльності;

 • основні знання, необхідні для якісного виконання типових та спеціальних виробничих завдань;

 • вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти;

 • спеціальні вимоги.скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7514 2008
3336.34kb.
Державний стандарт професійно-технічної освіти
2433.8kb.
Міністерство освіти І науки україни наказ м. Київ
204.03kb.
Державний стандарт початкової загальної освіти
36.93kb.
Державний стандарт україни документація
541.19kb.
Неперервній професійній освіті – педагогічні кадри нової генерації постановка проблеми
280.63kb.
Наказ №212 Про державну атестацію загальноосвітньої діяльності професійно-технічного училища №30 с. Торговиця та професійно-технічного училища №38 смт Голованівська
21.77kb.
Інформація про Пересічанську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Дергачівської районної ради Харківської області
89.83kb.
Державний стандарт початкової загальної освіти
256.23kb.
Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Професійно-технічне училище №5 м. Ковеля
1266.29kb.
Інститут гуманітарно-технічної освіти нпу імені М. П. Драгоманова
67.8kb.
Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечного фонду через довідково-пошуковий апарат
50.85kb.