takya.ru страница 1страница 2 ... страница 9страница 10
скачать файл


ДТСУ_______________

(позначення стандарту)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ


ОСВІТА
Професія КП-8414 Машиніст землерийно-будівельних машин

/Код за ДК 003-2005/ /Назва професії/


Видання офіційне

Міністерство освіти і науки України

Київ

ДСТУ _______________________


 1. РОЗРОБЛЕНО:

Масло Володимир Михайлович, заступник директора з навчально-виробничої роботи Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної механізації

Волк Леонтій Артемович, заступник голови правління, головний інженер ВАТ “Будмеханізація”

Гергало Василь Петрович, майстер виробничого навчання Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної механізації

Тимчук Олена Анатолівна, викладач спецдисциплін Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної механізації

2. ВНЕСЕНО: Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної механізації

/назва навчального закладу, установи, організації/
3. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ


Наказ Міністерства освіти і науки України

Від ___________________ № ___________

За погодженням з Міністерством праці та соціальної політики

Від ___________________ № ____________

ДТСУ_______________(позначення стандарту)


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Ступінь професійно-технічної освіти II________________________

Професія КП-8414 Машиніст землерийно-будівельних машин

/Код за ДК 003-2005/ /Назва професії/

Плановий рівень професійної кваліфікації випускника _Y розряд____

Освітній рівень вступника повна середня освіта по закінченню навчання

Плановий термін навчання 80 тижнів

Загальний фонд навчального часу - 3640 годин

Кількість годин на обов’язковий компонент змісту освіти - 2800 годин
Обмеження вступника _______________немає_____________________

/за статтю/


Видання офіційне


Міністерство освіти і науки України

Київ
ДСТУ _________________

(позначення стандарту)


1. Передмова

Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії

Машиніст землерийно-будівельних машин” розроблений відповідно до вимог Закону України “Про професійно-технічну освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 року № 1135 “Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти”. При розробці стандарту використані методичні рекомендації щодо розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, створені в рамках реалізації українсько-німецького проекту “Підтримка реформування професійно-технічної освіти в Україні”
2. Загальні положення

Стандарт має на меті встановити загальні вимоги до змісту професійно-технічної освіти, рівня професійної кваліфікації та компетентності випускника ПТНЗ, основних засобів навчання та освітнього рівня вступника.Завданнями стандарту є:

 • реалізація єдиної політики в сфері професійно-технічної освіти;

 • забезпечення еквівалентності ПТО та визнання кваліфікації і документів про ПТО в різних секторах економіки в усіх регіонах України, можливість такого визнання в інших країнах;

 • збереження і розвиток єдиного освітнього простору в Україні;

 • підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників на основі регламентації вимог до результатів ПТО і упорядкування системи контролю за ефективністю діяльності професійно-технічних навчальних закладів;

 • усунення змістовних та термінологічних перешкод підготовки конкурентноздатного на ринку праці кваліфікованого робітника.


Об’єктами стандартизації є:

 • зміст професійно-технічної освіти та система його формування;

 • форми та періодичність кваліфікаційної атестації випускників ПТНЗ;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускника професійно-технічного навчального закладу.


Позначення стандарту:

Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії: “Машиніст землерийно-будівельних машин” має своє позначення.

Позначення зазначається в правому верхньому куті титульної сторінки стандарту та титульних сторінок кожного розділу стандарту у вигляді абревіатури ДСТУ (Державний стандарт України) та номера стандарту і року його введення.

В загальних положеннях стандарту професій, які використовуються на першому ступені ПТО зазначається також, що цей стандарт є основою для розробки освітньо-професійних програм перепідготовки (перекваліфікації) робітників та професійної підготовки за індивідуальною формою навчання.

Обмеження вступника за віком визначається в робочому навчальному плані в залежності від можливості інтеграції стандарту ПТО з стандартом загальної середньої освіти, освітнього рівня вступника та інших конкретних умов реалізації стандарту.

Зазначається також інші особливості стандарту.3. Сфера застосування


Цей стандарт поширюються на галузь професійно-технічної освіти України (вищі професійні училища, професійно-технічні училища, професійно-технічні ліцеї, курсові комбінати різних форм власності та інші професійно-технічні навчальні заклади).

Положення цього стандарту є обов’язковим для усіх професійно-технічних навчальних закладів, установ, організацій на території України, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності.


4. Нормативні посилання


Державний стандарт професійно-технічної освіти розроблено відповідно до:

 • Закону України “Про професійно-технічну освіту”;

 • Указу Президента України від 18.09.2004-Р № 1102/2004 “Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти України”;

 • Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 року № 1135 “Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти”;

 • Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 року № 956 “Про затвердження положення про ступеневу професійну-технічну освіту”;

 • ДСТУ 1.0-03 Основні положення;

 • ДСТУ 1.2-03 Порядок розроблення державних стандартів;

 • ДСТУ 1.5-03 Загальні вимоги до побудови, викладання, оформлення та змісту стандартів.


5. Структура стандарту


До стандарту належать:

 • освітньо-кваліфікаційна характеристика;

 • типовий навчальний план;

 • типові навчальні програми;

 • форми та періодичність кваліфікаційної атестації випускника ПТНЗ;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускника ПТНЗ;

 • вимоги до забезпечення навчально-виробничого процесу основними засобами навчання;

 • вимоги до освітнього рівня випускника


ДСТУ _________________

/позначення стандарту/

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА

Вступ
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (далі освітньо-кваліфікаційна характеристика) є державним нормативним документом, яким узагальнені вимоги до змісту освіти, професійної кваліфікації та професійної компетентності, інших соціально-важливих властивостей та якостей випускника.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика узагальнює вимоги до професійних знань, умінь та навичок, визначених кваліфікаційною характеристикою професії, у якій закладено випереджувальну складову по відношенню до функціональних обов’язків. Зазначено ряд соціальних та комунікативних навичок, які забезпечать спроможність особи уміло використовувати знання, навички, що необхідні для ефективної професійної діяльності, вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати наявну інформацію для підвищення якості робіт.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика є основою в структурі стандарту щодо визначення державного компоненту змісту освіти і розробляється на основі кваліфікаційної характеристики професії.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика використовується при: • розробці навчальних програм з теоретичних предметів та виробничого навчання;

 • розробці критеріїв кваліфікаційної атестації випускника ПТНЗ;

 • розробці моніторингу якості професійної підготовки;

 • визначенні змісту освіти при підвищенні кваліфікації та перепідготовці робітників.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника є документом, що узагальнено визначає вимоги до знань та умінь, необхідних для виконання виробничих функцій.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу включає: • сферу використання випускника;

 • виробничі функції та уміння щодо вирішення типових та спеціальних задач діяльності;

 • основні знання, необхідні для якісного виконання типових та спеціальних виробничих завдань.

Сфера використання випускника.

Сфера професійного використання випускника визначається відповідно до державного класифікатора видів виробничої діяльності ДК 003-05.Випускники використовуються на підприємствах і в організаціях будівництва, транспорту, комунальних службах держави та інших сферах діяльності, де використовуються машиністи землерийно-будівельних машин.

Виробничі функції та уміння щодо вирішення типових та соціальних задач діяльності.

Підготовча функція:

  • отримує документацію;

  • оглядає механізми землерийно-будівельних машин, їх кріплення, гальмову систему, ходову частину, тягові та буферні пристрої, металоконструкції і з’єднання секцій, елементи підвіски, зварні шви ходових рам ;

  • перевіряє мащення передач, підшипників, канатів, стан мастильних пристосувань, справність додаткових опор, справність приладів, пристроїв безпеки, електроапаратури, приладів, пристроїв безпеки гальм, гідросистем;

  • запускає двигун землерийно-будівельних машин та прогріває систему;

  • випробовує роботу всіх механізмів землерийно-будівельних машин на холостому ходу.Технологічна функція.

  • здійснює практичне управління та обслуговує землерийно-будівельні машини під час виконання робіт по розробці, переміщенню та плануванню ґрунтів;

  • виконує технічне обслуговування вузлів механізмів, агрегатів, приладів, проводить розбирання, ремонт, збирання та регулювання механізмів машин, використовує сучасні інструменти та обладнання при проведенні ремонту землерийно-будівельних машин; бере участь у визначенні складності обсягів технічного обслуговування механізмів, бере участь у плановому технічному обслуговуванні і поточному ремонті землерийно-будівельних машин;

  • укладає дефектні відомості та оформляє дорожні документи, усуває неполадки, які виникли під час роботи землерийно-будівельних машин;

  • веде облік роботи машиністів землерийно-будівельних машин;

  • використовує робочі креслення;

  • виконує правила дорожнього руху і основ безпеки руху;

  • застосовує передові методи роботи, організації праці і робочого місця;

  • виконує правила безпеки праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища;

  • визначає по габаритах, розмірах категорію складності грунтів по складності розробки в залежності від промерзання грунтів, їх фізичних і механічних властивостей, вологості і гранулометричного стану;

  • визначає придатність до використання паливно-мастильних матеріалів і експлуатаційних рідин.

Контрольна функція.

  • контролює стан та правильну експлуатацію землерийних пристроїв і механізмів, змінного устаткування, правильне переміщення, погрузку та розробку різних видів грунтів, правильність оформлення дорожніх документів, правильність розробки грунтів, якість виконання технічного обслуговування та поточного ремонту землерийно-будівельних машин.


скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Державний стандарт професійно-технічної освіти
2433.8kb.
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7514 2008
3336.34kb.
Міністерство освіти І науки україни наказ м. Київ
204.03kb.
Державний стандарт початкової загальної освіти
36.93kb.
Державний стандарт україни документація
541.19kb.
Неперервній професійній освіті – педагогічні кадри нової генерації постановка проблеми
280.63kb.
Наказ №212 Про державну атестацію загальноосвітньої діяльності професійно-технічного училища №30 с. Торговиця та професійно-технічного училища №38 смт Голованівська
21.77kb.
Інформація про Пересічанську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Дергачівської районної ради Харківської області
89.83kb.
Державний стандарт початкової загальної освіти
256.23kb.
Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Професійно-технічне училище №5 м. Ковеля
1266.29kb.
Інститут гуманітарно-технічної освіти нпу імені М. П. Драгоманова
67.8kb.
Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечного фонду через довідково-пошуковий апарат
50.85kb.