takya.ru страница 1страница 2 ... страница 4страница 5
скачать файл
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИДОКУМЕНТАЦІЯ.

ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Структура і правила оформлення
ДСТУ 3008-95

Видання офіційне
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ


Київ

ДСТУ 3008-95
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЙНИ
ДОКУМЕНТАЦІЯ.

ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Структура і правила оформлення
Видання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

Київ

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

Інститутом прикладної інформатики (ІПрІн) Київської міської державної адміністрації; Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ); Головним відділом стандартизації Технічного центру НАН України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України №58 від 23 лютого 1995р.

3 Цей стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO 5966:1982 “Documentation-Presentation of scientific and technical reports”

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: А. Стогній, чл.-кор. НАН України (керівник розробки); Н. Шокол; О.Крючко; М. Єрмошенко, д-р екон. наук; Г. Крайчинська; Ю. Поліщук, канд. техн. наук; А.Сумарєв.


ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ 1

ВСТУП 6


Структура і правила оформлення 7

Структура и правила оформления 7

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 7

2 ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗВІТУ 7

2.1 Структура звіту 7

2.2Вступна частина 7

2.3 Основна частина 9

2.4 Додатки 9

2.5 Матеріал у кінці звіту 9

2.6 Вимоги до подання структурних елементів звіту 9

3 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ 9

3.1 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) 9

3.2 Титульний аркуш 10

3.3 Список авторів 10

3.4 Реферат 10

3.5 Зміст 11

3.6 Перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів 12

3.7 Передмова 12

4 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ 12

4.1 Вступ 12

4.2 Суть звіту 13

4.3 Висновки 13

4.4 Рекомендації 13

4.5 Перелік посилань 14

5 ВИМОГИ ДО ДОДАТКІВ 14

5.1 Призначення додатків 14

5.2 Типи додатків 14

6 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛУ В КІНЦІ ЗВІТУ 14

7. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 15

7.1 Загальні вимоги 15

7.2 Нумерація томів (книг) і частин 16

7.3 Нумерація сторінок звіту 16

7.4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 17

7.5 Ілюстрації 17

7.6 Таблиці 18

7.7 Переліки 19

7.8 Примітки 19

7.9 Виноски 20

7.10 Формули та рівняння 20

7.11 Посилання 21

7.12 Обкладинка 21

7.13 Титульний аркуш 21

7.14 Список авторів 24

7.15 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 24

7.16 Додатки 24

7.17 Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки) 25

Додаток А 27

(довідковий) 27

Приклад складення реферату на звіт про НДР 27

Додаток Б 28

(довідковий) 28

Приклад змісту першої частини звіту, 28

Додаток В 29

(довідковий) 29

Приклад оформлення титульних аркушів 29

Додаток Г 37

(довідковий) 37

Приклад оформлення списку авторів звіту про НДР 37


ВСТУП


Державний стандарт України “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення” гармонізований з міжнародним стандартом ISO 5966:1982 “Documentation-Presentation of scientific and technical reports”, який використовують у своїй роботі фахівці таких найбільш передових і розвинених країн, як США, Японія, Франція, ФРН, Канада, Нідерланди, Бельгія та ін.

Цей стандарт має такі відмінності та основні переваги над ГОСТ 7.32-91: • розширення галузі застосування стандарту;

 • забезпечення повноти бібліографічного, реферативного та повного описів звітів;

 • подальша формалізація звітів відповідно до вимог інформаційних технологій;

 • надання можливості прийняття альтернативних рішень під час складання й оформлення звітів;

 • у звіт, відповідно до ISO 5966:1982, введено дискусійний розділ, у якому можна розвивати нові аспекти звітної роботи та інтерпретувати або коментувати результати і причини, на підставі яких зроблено висновки і рекомендації;

 • стандарт враховує історичні традиції та норми української мови, зокрема, щодо подання прізвищ та імен авторів тощо.

В стандарті враховані багаторічні усталені традиції щодо подання і оформлення звітів.

ДСТУ 3008-95
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ДОКУМЕНТАЦІЯ.

ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Структура і правила оформлення

ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ОТЧЕТЫ В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Структура и правила оформления

DOCUMENTATION.

SCIENTIFIC AND TECHNICAL REPORTS

Structure and rules of putting into official form
Чинний від 1996­­­­ – 01 – 011 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на звіти про роботи (дослідження, розроблення) або окремі етапи робіт, що виконуються у сфері науки і техніки.

Стандарт установлює загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення звітів.

Стандарт застосовується складачами звітів про будь-які науково-дослідні, дослідно-конструкторські і дослідно-технологічні роботи.

Стандарт може бути застосований також до таких документів, як дисертації, річні звіти, посібники тощо.


2 ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗВІТУ2.1 Структура звіту

2.1.1 Звіт умовно поділяють на: • вступну частину;

 • основну частину;

 • додатки;

 • матеріал у кінці звіту.

2.1.2 Структурну схему звіту наведено на рисунку 1.

2.2Вступна частина

2.2.1 Вступна частина містить такі структурні елементи: • обкладинку (сторінки 1 і 2 обкладинки);

 • титульний аркуш;

 • список авторів;

 • реферат;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;

 • передмову.

Вступна

частина


Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)

Титульний аркуш

Список авторів

Реферат


Зміст

Перелік умовних позначень

Передмова


Основна

частина


Вступ

Суть звіту

Розділ

1


2
Підрозділ

2.1


2.2

2.3


Пункт

Підпункт

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.3.1

2.4.3.2


2.53

Ілюстрації(креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотографії) і таблиці

Ілюстрації

Рисунок 3.1

Рисунок 3.2

Рисунок 3.3


Таблиці

Таблиця 3.1

Таблиця 3.24

5


Висновки

Рекомендації

Перелік посилань


Додатки

Додаток А
Додаток Б

Б.1

Б.2


Б.3

Б.3.1

Б.3.2Б.3.3

Б.3.1

Б.3.2
Б.3.3

Б.3.3.1

Б.3.3.2

Б.3.3.3

Б.3.3.3.1

Б.3.3.3.2Б.3.4Ілюстрації(креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотографії) і таблиці

Ілюстрації

Рисунок Б.1

Рисунок Б.2

Рисунок Б.3


Таблиці

Таблиця Б.1

Таблиця Б.2

Матеріал у кінці звіту

Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)Рисунок 1 Структурна схема звіту

2.2.2 Вимоги до структурних елементів вступної частини звіту – відповідно до розділу 3.

скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Держстандарт україни
449.62kb.
Загальні технічні умови. Правила застосування дсту 4100-2002 Виготовлення знаків пожежної безпеки та дорожних знаків Київ держстандарт україни
1979.56kb.
Міський голова А. Садовий
12.74kb.
Кабінет міністрів україни постанова
87.81kb.
Нафтогазовий комплекс України: нові рішення для підвищення продуктивності, надійності та енергоефективності
59.18kb.
Закон україни про правовий режим воєнного стану ( Відомості Верховної Ради України
171.41kb.
Міністерство фінансів україни наказ
731.27kb.
Єдиний податок здійснюється відповідно до Податкового кодексу України від 02. 12
242.35kb.
Міністерство інфраструктури україни державна адміністрація залізничного транспорту україни укрзалізниця
1308.52kb.
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України Стародавня історія України
275.11kb.
Концепція інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України"
82.72kb.
«Офіційний вісник України»
37.32kb.