takya.ru страница 1
скачать файл
Конспект уроку з хімії

у 8 класі
Тема. Добування основ

З досвіду роботи

вчителя хімії і біології

Лопушненської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Мулик Валентини

Микитівни

Лопушне-2012Мета: поглибити і закріпити знання про властивості неорганічних сполук, ознайомити учнів з різними способами добування розчинних і нерозчинних основ; вдосконалити вміння самостійно складати рівняння реакцій.
Обладнання: металічний натрій, кристалізатор, пінцет, фенол-фталеїн, піпетка, купрум(ІІ) сульфат, натрій гідроксид, штатив з пробірками.
Тип уроку: комбінований
Хронометраж уроку:

І. Організаційний момент – 2 хв.

ІІ. Перевірка домашнього завдання – 2-3хв.

ІІІ. Актуалізація опорних знань – 5 хв.

ІУ. Вивчення нового матеріалу – 10-12 хв

У. Відтворення і закріплення інформації – 10 хв.

УІ. Поглиблення інформації – 5 хв.

УІІ. Перевірка знань. Самостійна робота – 7-8 хв.

УІІІ. Домашнє завдання, підсумок уроку – 2-3 хв.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Які класи неорганічних сполук ви знаєте?

2. Що таке основи? Як вони поділяються?

3. Робота з картками у групах. З переліку речовин виписати основи і їх класифікувати на розчинні, нерозчинні та амфотерні:

NaOH, Cu(OH)2, HCl, ZnO, Ca(OH)2, PH3, Fe(OH)2, H2SO4, Zn(OH)2, Al(OH)3
ІУ. Розповідь вчителя.

Мотивація: Для чого використовуються основи? Як їх можна добути, щоб використати для потрібних цілей?

Луги можна добути 4 способами:

1. Взаємодія активних металів з водою ( демонстрація )

2Na + 2H2O = 2NaOH +H2
2. Взаємодія оксидів активних металів з водою

Na2O + H2O = 2NaOH


3. Взаємодія розчинів солей Na i K з лугами, коли утворюється нерозчинна у воді сіль:

Na2 SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4 +2 NaOH


4. Електролізом водних розчинів хлоридів Na i K

2NaCl + 2H2O = 2NaOH + H2↑ + Cl2↑

Нерозчинні у воді основи добувають одним способом – взаємодією розчинів солей з лугами:

CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4
У. Відтворення і закріплення інформації.

1. Виправити помилку:

2. Робота з картками у групах. З переліку речовин скласти рівняння реакцій, в результаті яких утворюються основи:

І група: Na, Fe, H2O, BaO, K2CO3, NaOH , Ca(OH)2, HCl

ІІ група: Na, FeCl2, NaOH, AgNO3, ZnO, H2O, ZnSO4

ІІІ група: H2O, Ba, K2O, KOH, CuCl2, Fe2O3, H2SO4


УІ. Поглиблення інформації. Вправа №148 (в) на ст. 105 підручника 8 класу «Хімія», П. П. Попель, Л. С. Крикля.


УІІ. Перевірка знань Самостійна робота.

1 варіант

№1. Тести.


 1. Вкажіть групу речовин, що містить лише луги:

а)Ba(OH)2, KOH, Zn(OH)2 б)KOH, NaOH , Ca(OH)2 в)Zn(OH)2 , Mg(OH)2 ,Ca(OH)2

 1. Вкажіть групу речовин, яка містить лише амфотерні сполуки:

а)Zn(OH)2 , KOH, Ba(OH)2 б)AI(OH)3, Cu(OH)2 , Fe(OH)2 в)Be(OH)2 , Zn(OH)2 , AI(OH)3

 1. Які основи можна добути електролізом

а) NaOH б) Cu(OH)2 в) Fe(OH)3

 1. Які основи можна добути при взаємодії розчинів солей з лугами:

а) луги б) нерозчинні в) амфотерні

 1. Які основи можна добути при взаємодії розчинів солей з кислотами:

а) луги б) нерозчинні в) амфотерні

 1. Які речовини слід використати, щоб добути барій гідроксид

а) Ba i H2O б) Ba i HCI в) BaO i NaOH ) BaCI2 i NaOH

 1. Які речовини слід використати, щоб добути купрум (ІІ) гідроксид

а) Cu i H2O б) CuO i H2O в) CuCI2 i NaOH ) CuCI2 i H2SO4

 1. Які речовини слід використати,щоб добути цинк гідроксид

а) Zn i H2O б) ZnO i H2O в) ZnO i NaOH u) H2ZnO2 i HCI

 1. Які оксиди при взаємодії з водою утворюють гідроксиди

а) BaO б) CuO в) Na2O ) Ag2O

 1. Амфотерними називаються оксиди, які взаємодіють

А) лише з кислотами

Б) лише з лугами

В) як з кислотами, так і з лугами

2 варіант


№1. Тести.

 1. Вкажіть групу речовин, що містить лише луги:

a)NaOH, KOH, Ba(OH)2 б)KOH, Cu(OH)2 , Mg(OH)2 в)NaOH, Ca(OH)2 , AgOH

 1. Вкажіть групу речовин, яка містить лише амфотерні сполуки:

a)AI(OH)3 , Fe(OH)3 , Cu(OH)2 б)AI(OH)3 , Cr(OH)3 , Zn(OH)2 в)Zn(OH)2 , KOH, CuOH

 1. Які основи можна добути електролізом

а) луги б) нерозчинні в) амфотерні

 1. Які основи можна добути при взаємодії розчинів солей з лугами:

а) нерозчинні б) луги в) амфотерні

 1. Які основи можна добути при взаємодії розчинів солей з кислотами:

а) луги б) амфотерні в) нерозчинні

 1. Які речовини слід використати, щоб добути барій гідроксид

a) BaO i NaOH б) Ba i HCI в) BaO i H2O ) BaCI2 i NaOH

 1. Які речовини слід використати, щоб добути ферум (ІІІ) гідроксид

a) FeO i H2O б) Fe i HCI в) FeCI2 i H2O ) FeCI3 i KOH

 1. Які речовини слід використати,щоб добути цинк гідроксид

a) ZnO i H2O б) ZnSO4 i NaOH в) ZnCI2 i H2SO4 ) Zn i H2O

 1. Які оксиди при взаємодії з водою утворюють гідроксиди

a) Na2O б) BaO в) CuO ) ZnO

 1. Амфотерними називаються оксиди, які взаємодіють

А) лише з кислотами

Б) лише з лугамиВ) як з кислотами, так і з лугами
УІІІ. Домашнє завдання. Опрацювати §16, виконати завдання №147, 148 (а.б) на стор. 105, задачу №151 на стор. 106.
скачать файлСмотрите также:
Добування основ
54.88kb.
Лікарська сировина тваринного походження. Відомості про методи добування
67.44kb.
Должностная инструкция преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности
73.71kb.
Небесные покровители томска ярославцева Л. С., педагог-психолог, учитель основ православной культуры маоу сош №43 г. Томска
287.63kb.
Нашего урока. Форма – тренинг. К нам на урок приглашены учитель математики и учитель основ здоров
86.97kb.
1. Дати характеристику класу «основи», вивчити склад основ, утворення назв гідроксидів, їх класифікацію, фізичні властивості
24.83kb.
П. О. Добродумов
147.79kb.
«антропология»
37.1kb.
Три исторических типа общества
35.54kb.
Основы православной культуры в школе обоснование необходимости преподавания Основ Православной Культуры в российской школе и возможный региональный компонент к учебнику опк
318.42kb.
Программа театрального кружка
120.57kb.
I. Обязательный минимум содержания дисциплины по гос
102.87kb.