takya.ru страница 1
скачать файл
Відповідальний за випуск С.М. Зайонц

Редактор Л.М. ДанілковаВиконавець В.С. Іванова

Підписано до друку 20.01.2005 Формат 60х84 1/16

Офсетний друк Умовн. - друк. арк. 0,25 Умовн. вид. арк. 0,09

Тираж прим. Зам.

Реєтр. св-во № ХЦ001 від 27.04.2000

Підрозділ оперативної поліграфії Хмельницького ЦНТЕІ

29000, м.Хмельницький, вул.Свободи, 36, ЦНТЕІУДК 636.2

РГАСНТІ 68.39.29
Міністерство освіти

і науки УкраїниХмельницький державний центр науково – технічної і економічної інформації


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК


Хмельницький

2005

01-05ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ.
Впроваджено в СТОВ „Мрія" Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.

Ряд господарств Хмельниччини комплектують свої ферми тваринами української червоно-рябої молочної породи, які характеризуються міцною конституцією, високим щодо продуктивності генетичним потенціалом, добре розвиненим вим'ям.

СТОВ „Мрія" - багатогалузеве господарство, за яким закріплено 2085 гектарів землі. У рослинництві товариство культивує майже всі районовані культури.

Молочна худоба (344 гол.) представлена червоно-рябими тваринами, їх помісями та в малій мірі сименталами.

У структурі раціону годівлі корів в літній період на зелені корми приходиться 85-90%, концентровані - 5-15%; взимку грубих кормів 18-21%, соковитих - 45-50%, концентрованих - біля 16%.

Доїння корів здійснюється двотактними апаратами АДУ-1. Далі молоко охолоджується до температури 4-6 °С, що дозволяє зберігати початкові його якості протягом 12-24 годин.

 Хмельницький ЦНТЕІ, 2005

У 2004 році нами вивчались рівень надоїв та склад молока повновікових корів української червоно-рябої молочної породи, які утримувались в одному корівнику з забезпеченням задовільної годівлі та кваліфікованого машинного доїння.

Середні показники живої маси, рівня надоїв та особливостей складу молока корів (24 гол.) представлені в таблиці.
Продуктивні показники корів української червоно-рябої молочної породи у порівнянні з стандартними вимогами


Найменування показників


Фактичні середні дані


Вимоги стандарту для породи


По відноше-нню до стандартних вимог, %


Норма для молока вищого ґатунку


По відношен-ню до норми, %


Жива маса корів, кг


573,1


600


95,5


-


-


Надій за 305 днів лактації, кг


4808,5


4000


120,2


-


-


Вміст в молоці жиру, %


3,81


3,7


103,0


3,4 (базисний показник)


112,1


Кількість молочного жиру, кг


183,2


148


123,8


-


-


Вміст в молоці білка, %


3,17


3,3


96,1


5,0 (базисний показник)


105,7


Кількість молочного білку, кг


152,4


132


115,5


-


-


Вміст сухих речовин, %


12,38
-


11,8


104,9

У новій „Інструкції з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід" (2004р.) для корів української червоно-рябої молочної породи визначені конкретні вимоги.

Як видно, для червоно-рябих тварин стада характерні досить високі показники жирномолочності.

За державним стандартом вартість молока при закупівлі залежить не лише від його ґатунку, жирності, а й від вмісту білка. Середній показник по групі тварин перевищує прийнятий в Україні базисний на 0,17 %. Слід відмітити, що у третини корів вміст білка в молоці перевищує 3,3 %, що свідчить про можливості селекції.

Таким чином, тварини української червоно-рябої молочної породи ферми товариства „Мрія" за жирномолочністю значно переважають стандартні вимоги для породи, що являється досягненням у першу чергу зооветеринарної служби господарства. Середні ж показники живої маси та вмісту білка в молоці корів нижчі стандартних вимог з бонітування.

Вся необхідна науково-технічна інформація знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 13, ПДАТУ м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, Україна, 32300.В.І. Гончар

В.К. Погрібний
скачать файлСмотрите также:
Хмельницький державний центр науково – технічної і економічної інформації
54.14kb.
Державний стандарт україни документація
541.19kb.
Держстандарт україни
449.62kb.
Інформація І документація бібліотечно-інформаційна діяльність
686.42kb.
На основі вивчення позитивних міжнародних тенденцій показана можливість трансформації діючих цнтеі в регіональні інформаційно аналітичні бізнес -інноваційні центри європейського типу
292.37kb.
2010 рік Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді
1506.45kb.
Інформація для учасників з україни шановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
86.43kb.
Скла д науково-технічної ради
26.79kb.
Державний стандарт професійно-технічної освіти
2433.8kb.
Міністерство праці та соціальної політики України Державний центр зайнятості Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України (Науково-методичний центр) Інформаційна робота з населенням в державній службі зайнятості
385.41kb.
Комплекс з переробки зношених автомобільних шин та виробництва альтернативних видів палива
22.76kb.
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7514 2008
3336.34kb.