takya.ru страница 1страница 2 ... страница 7страница 8
скачать файл

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Інформація і документація
БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Терміни та визначення понятьпрДСТУ  ______:200_

(Проект, перша редакція)Видання офіційне

Київ

Держспоживстандарт України

200_
ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО:

Український інститут науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ); ТК 144 “Інформація і документація”


РОЗРОБНИКИ: В. Земцева; Р. Санченко, канд. техн. наук;

Л. Шрамко; А. Ямчук (науковий керівник)
2 ПРИЙНЯТО І НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від______________ № ______ з _________
3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
4 На заміну ГОСТ 7.26-80

Право власності на цей документ належить державі.Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.
Держспоживстандарт України, 200_

ЗМІСТ
1

Сфера застосування….......................................................................

1

2

Нормативні посилання......................................................................

1

3

Загальні пояснення.............................................................................

2

4

Терміни та визначення основних понять………..........................

3

4.1

Бібліотека як інформаційна система...............................................

3

4.2

Бібліотеки та бібліотечні мережі........................................................

7

4.3

Бібліотечні інформаційні ресурси......................................................

10

4.3.1

Бібліотечні фонди.................................................................................

10

4.3.2

Бібліотечні каталоги…………………………….................................

11

4.3.3

Бібліотечні картотеки….......................................................................

14

4.3.4

Бібліографічна продукція……………………………………………

15

4.4

Аналітико-синтетичне опрацювання документів………………….

16

4.5

Інформаційні технології в бібліотечній діяльності………………..

17

4.6

Інформаційне обслуговування читачів бібліотеки…………………

19
Додаток А. Абетковий покажчик українських термінів…………

23
Додаток Б. Абетковий покажчик німецьких термінів…………….

29
Додаток В. Абетковий покажчик англійських термінів..................

30
Додаток Г. Абетковий покажчик французьких термінів………….

34
Додаток Д. Абетковий покажчик російських термінів....................

37
Додаток Е. Бібліографія.....................................................................

41

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інформація і документація

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Терміни та визначення понять
Информация и документация

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Термины и определения понятий
скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Інформація І документація бібліотечно-інформаційна діяльність
686.42kb.
Тестовий контроль №2 "Інформація. Інформаційна система"
68.48kb.
13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
73.39kb.
Інформація про діяльність банку
318.65kb.
Положення про шкільний бібліотечно-інформаційний центр нвк «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 – багатопрофільний ліцей»
75.01kb.
Наукова діяльність наукову діяльність університету націлено на інноваційну діяльність І впровадження
34.45kb.
Державне підприємство «Луганський авіаційний ремонтний завод»
390.16kb.
Інформація про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на території Дарницького району у січні-березні 2013 року
118.43kb.
Інформація про замовника торгів: Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
801.72kb.
Контрольна робота з дисципліни «Інноваційний менеджмент»» Варіант №13 Виконала: студентка
182.56kb.
№ Заступник голови комітету з конкурсних торгів військової частини А0215 О. Б. Уманський м. П. Документація конкурсних торгів
293.66kb.
Урок №1 Тема : Інформація. Інформаційні процеси
54.7kb.