takya.ru страница 1
скачать файл
Стосовно надання інформації підприємствами бюро технічної інвентаризації
З 1 січня 013 року в Україні запроваджено систему державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – державна реєстрація прав) відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон).

Державна реєстрація прав проводиться державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) органу державної реєстрації прав та нотаріусом як спеціальним суб’єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора, шляхом внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Держаний реєстр прав).

До 1 січня 2013 року держана реєстрація права власності та інших речових прав на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках, проводились реєстраторами бюро технічної інвентаризації (далі - БТІ), які були підключені до реєстру прав власності на нерухоме майно (далі – Реєстр прав).

Слід відмітити, що ще починаючи з 40-50 років 20-соріччя БТІ було наділено повноваженнями щодо реєстрації об’єктів нерухомого майна. Так, відповідно до пункту І розділу І Інструкції про порядок реєстрації будинків та домоволодінь у містах і селищах міського типу Української РСР від 31 січня 1966 року №660131, затвердженої Заступником міністра комунального господарства Української РСР В.Романовим 31 січня 1966 року, погодженої Заступником Голови Верховного суду Української РСР Р. Сіденко 15 січня 1966 року яка втратила чинність на підставі наказу Держжитлокомунгоспу від 13 грудня 1995 №56) (далі – Інструкція), реєстрацію будинків з обслуговуючими їх будівлями і спорудами та домоволодінь у містах і селищах міського типу Української РР провадили БТІ виконкомів місцевих Рад депутатів трудящих.

БТІ на підставі перевірених документів і свого висновку вносило відомості про право власності на будинок (домоволодіння) до реєстрової книги даного населеного пункту і проставляло на документі власника реєстраційний напис за встановленою формою (пункт 23 розділ IV Інструкції). Форми реєстрових книг були зазначені в додатках 6 та 7 до Інструкції, відповідно до яких реєстрові книги містили, відомості: про назву вулиць, площ, провулків; номери будинків по вулиці, площі, провулку; назву володільця або власника; назву спів володільців; частики яка належить кожному з спів володільців або співвласників; документи, які стверджують права володіння кожного з зазначенням ким, коли та за якими номерами видані; кількість будівель на земельній ділянці.

Аналогічні за змістом норми містилися в Правилах державної реєстрації об’єктів нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб, затверджених наказом державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 13 рудня 1995 року №56, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 19 січня 1996 року за №31/1056, які втратили чинність згідно з наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 9 червня 1998 року №121, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №399/2839 «Про затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб», яка також визначала порядок ведення реєстрових книг, та втратила чинність згідно з наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 15 лютого 2002 року №36, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 28 лютого 2002 року за №209/6497.

Таким чином, реєстрова книга містила повну та достовірну інформацію як про об’єкт нерухомого майна, так і про його володільця або власника.

З 2002 року відповідно до Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 7 лютого 2002 року №7/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 18 лютого 202 року за №157/6445 (далі – Положення), БТІ були наділені повноваженнями щодо проведення реєстрації права власності на нерухоме майно.

Підпунктами 6.1 та 63 пункту 6 Положення передбачалося, що на кожний об’єкт, права щодо якого підлягали державній реєстрації та право власності на який заявлялося вперше, реєстратором БТІ відкривався відповідний розділ Реєстру прав на реєстраційна справа, в якій містилися відомості про об’єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, право власності на нього, інші речові права.

Водночас слід враховувати, що попри дію Положення досить тривалий період реєстратори БТІ проводили реєстрацію прав власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках, на паперових носіях. Підключення БТІ до реєстру прав відбувалося поступово, починаючи з 2003 року, а деякі, зокрема на території міста Києва та Севастополя, були підключені до Реєстру прав лише у травні-червні 2010 року.

Наповнення електронного реєстру прав відбувалось за зверненнями власників об’єктів нерухомого майна, а тому частина відомостей, накопичених БТІ під час проведення реєстраційних дій, так і залишилася на паперових носіях (реєстрових книгах та реєстраційних справах), які досі зберігаються в БТІ.

Згідно з підпунктом 81 ч. 2 ст. 9 Закону державний реєстратор під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані в установленому порядку до 1 січня 2013 року, запитує від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які відповідно до чинного на момент реєстрації законодавства проводили таку реєстрацію, інформацію довідки, копії документів тощо), необхідну для реєстрації прав та їх обтяжень, якщо такі документи не були подані заявником або якщо документи, подані заявником, не містять передбачених цим Законом відомостей про право набувача або про нерухоме майно. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, до яких надійшов запит, зобов’язані безоплатно в установленому законодавством порядку протягом трьох робочих днів надати державному реєстратору відповідну інформацію, зокрема щодо зареєстрованих речових прав нерухоме майно, у тому числі земельні ділянки.

Слід відмітити, що саме БТІ як суб’єкти на яких законодавством покладалось виконання делегованих повноважень у сфері реєстрації об’єктів нерухомого майна, права власності на них, є розпорядниками інформації в розумінні законодавства у сфері інформації.

Так, відповідно до закону України «Про інформацію» до суб’єкта власних повноважень віднесено орган державної влади, орган місцевого самоврядування, інший суб’єкт, що здійснює владні управлінські функції відповідно до законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень. Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації» розпорядниками інформації визнаються, зокрема суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади АРК, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання; особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором.

При цьому припинення виконання делегованих повноважень у сфері реєстрації об’єктів нерухомого майна, права власності на них не є підставою для відмови у видачі відповідної інформації відповідно до законодавства її розпорядником. Єдиною підставою, за наявності якої надання інформації її розпорядником не може бути здійснено – це ліквідація такого суб’єкта.

Враховуючи вищенаведені норми БТІ як суб’єкти, які відповідно до чинного на момент реєстрації об’єктів нерухомого майна, права власності на них законодавства проводили таку реєстрацію, а також як розпорядники відповідної інформації зобов’язані безоплатно в установленому законодавством порядку надавати державному реєстратору за його запитом інформацію про реєстрацію об’єктів нерухомого майн, реєстрацію права власності на них, що міститься у реєстрових книгах та реєстраційних справах у 3-х денний термін.Також звертаємо увагу, що відповідно до статті 27 Закону України «Про інформацію» порушення законодавства України про інформацію тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законами України.


З листа Укрдержреєстру №962/15-12-6 від 01.02.2013
скачать файлСмотрите также:
Інформації підприємствами бюро технічної інвентаризації
51.96kb.
Дозволити міському комунальному підприємству «Маріупольське бюро технічної інвентаризації» (Конівченко) видати правовстановлювальні документи свідоцтво про право власності на будівлю ясел-садку літ. А-2, тамбур літ
13.09kb.
Держстандарт україни
449.62kb.
Інформація І документація бібліотечно-інформаційна діяльність
686.42kb.
Державний стандарт україни документація
541.19kb.
Тренинговое Бюро
31.03kb.
Хмельницький державний центр науково – технічної і економічної інформації
54.14kb.
Основні форми представлення інформації. Основні об’єкти захисту інформації. Технічні засоби прийому, обробки, збереження І передачі інформації (тзпі). Об’єкт тзпі. Основні канали витоку інформації
68.53kb.
Скла д науково-технічної ради
26.79kb.
Державний стандарт професійно-технічної освіти
2433.8kb.
Відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15. 02
8.09kb.
На основі вивчення позитивних міжнародних тенденцій показана можливість трансформації діючих цнтеі в регіональні інформаційно аналітичні бізнес -інноваційні центри європейського типу
292.37kb.