takya.ru страница 1
скачать файл
Окружний адміністративний суд м. Києва

01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6Позивач: Зеркалов Дмитро Володимирович,


поштова адреса: 02092, м. Київ,

вул. Марганецька, 24, кв. 16,

засоби зв’язку: 568-90-19
Відповідачі: Міністерство праці та

соціальної політики України

01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10,

тел. 289-86-77


Пенсійний фонд України

поштова адреса: 01601, м. Київ,

вул. Бастіонна, 9,

засоби зв’язку: 284-89-33Адміністративний ПОЗОВ

про визнання протиправними дій відповідачів

щодо перерахунку пенсій і спільного листа

від 11.03.2009 № 20/0/18-09/039 та зобов’язання про відкликання листа

і притягнення до відповідальності посадових осіб

На судовому засіданні Окружного адміністративного суду від 10.11.2010 року у справі № 2а-13161/10/2670 (Суддя – Пилипенко), як доказ правомірності своїх дій, відповідач – Управління Пенсійного фонду України в Дніпровському районі м. Києва, - представив свідомо неправомірний спільний лист Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці) і Пенсійного фонду України (ПФУ) від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01, не зареєстроване в Мін'юсті і ніде не опубліковане (додаток 1).З питання перерахунку пенсій ще в 2009 г було заявлено наступне:

Цим листом «Міністерство праці та соціальної політики України та Пенсійний фонд України зобов’язали свої підвідомчі органи проводити перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам у 2009 році із застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні не за 2008, як встановлено законодавством, а за 2007 рік (1197,91 грн.), що призвело до значного заниження сум перерахунку».

У пресі багато раз наголошувалося і були опубліковані «Неодноразові звернення Федерації профспілок України до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам відпо­відно до вимог діючого законодавства не знайшли належної реакції. Не реагує Мінпраці й на протест від 12.06.2009 р Генеральної прокуратури і подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (додатки 2-3)

В даний час всім відомо, що Генеральна прокуратура України знайшла в діях посадових осіб Міністерства праці і соціальної політики та Пенсійного фонду України ознаки складу злочину, що на запит Федерації профспілок Міністерство юстиції України підтвердило, що рішення Мінпраці та Пенсійного фонду України безпідставне, їхній спільний лист підлягає скасуванню і відкликанню.Повна відповідь ГПУ: ««Спільним листом Міністерства праці та соціальної політики України і Пенсійного фонду України від 11.03.2009 № 20/0/18-09/039 надано незаконні роз'яснення щодо перерахунку пенсій у 2009 році у зв'язку з визнанням рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2009 неконституційним підпунктів 9, 10 пункту 35 розділу II Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів», якими внесено зміни до ст. ст. 40, 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Відповідно до вказаного незаконного листа, їх перерахунок у 2009 році проводиться із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка згідно з Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії за 2007 рік.

Генеральною прокуратурою України на незаконні дії посадових осіб Міністерства праці та соціальної політики України і Пенсійного фонду України щодо підписання вказаного роз'яснення з приводу порядку перерахунку пенсій винесено протест»

Йдеться про пенсійні операції з протизаконним використанням середнього показника заробітної плати 2007 року, а не в 2008 року, як того вимагає закон.

Однак до цього часу заходів не вжито, порушення прав пенсіо­нерів триває»

У своєму запереченні на позовну заяву мого довірителя від 15.10.2010 р. №11207/0/14-10/039 Заступник Міністра праці та соціальної політики України В Мущинин також посилається на цей лист (додаток 4)

На цей лист також посилається Управління Пенсійного фонду України у Дніпровському районі м. Києва (додаток 5)

На заяву мого довірителя про перерахунок пенсії із застосуванням показника заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за 2009 рік (1650,43 грн) Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці) листом (додаток 6) від 19.08.2010 р. №5955/039/161-10 надало брехливу відповідь, посилаючись на якусь «правову колізію, яка обумо­в­лює необхідність законодавчого врегулювання Верховною Радою України». Не якої колізії не існує. Це питання врегульовано п. 2 ст. 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а також Поста­новою Кабміну від 28.05.2008 р. № 530.

Пенсійний фонд України також надає брехливі відповіді по цьому питанню ( додатки 7-8).

Але не дивлячись на те, що по всій Україні суди (додаток 9 – приклад) розглядають і задовольняють індивідуальні позови, Мінпраці і ПФУ продовжують свою протиправну діяльність по перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам.

Враховуючи, що дії посадових осіб підпадають під статті Кримінального кодексу України, я направив в Генеральну прокуратуру заяву про збудження проти порушників законодавства кримінальної справи (додаток 10).

Нормативно-правове обгрунтування моєї позиції в позовній заяві таке.

У частині 2 статті 19 Конституції України закріплено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Мінпраці і ПФУ брутально порушують ст.ст. 15, 19 і 28 Закону України «Про звернення громадян», яки зобов’язують об’єктивно і вчасно розгля­д­ати заяви, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства… і здійснювати контроль за дотриманням законо­давства про звернення громадян. Мінпраці і ПФУ надають недостовірну брехливу відповідь.

Надання недостовірної, або неповної інформації – це є корупційне діяння відповідно до ст. 5 Закону України Про боротьбу з корупцією, яка пунктом «г» передбачає спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших осіб, уповно­важених на виконання функцій держави, спрямовані на поперед­ження корупції і забороняє: пункт г) відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію.Статтею 8 цього Закону передбачена «Відповідальність за порушення спеці­аль­них обмежень, встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави»: «Порушення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, будь-якого із зазначених у статті 5 цього Закону обмежень, якщо воно не містить складу злочину, тягне за собою адміністративне стяг­нення у вигляді штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян».
Враховуючи, що свідомо помилкова інформація надана з метою затримати перерахунок і невиплату пенсії, то їх діяння підпадають під статтю 175 Кримінального кодексу України.

Стаття 175. «Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат»

1. Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, –

карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
У Кримінальному кодексі України є ще ст. 356. «Самоправство», тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємств­ом, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника, -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців.Стаття 367. Кримінального кодексу України «Службова недбалість»:

1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб, -

карається штрафом від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Таким чином скарга мого довірителя свідчить про порушення її цвіль­них прав передбачених статтею 1 Протоколу № 1 Європейській Конвенції з прав людини на ефективні засоби правового захисту перед державними органами і на безперешкодне користування своїм майном.

До майна відносяться соціальні виплати, передбачені законодавством України і статтею 1 Протоколу 1 Конвенції, в тому числі пенсія.Стаття 1. Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і осново­­по­ложних свобод «Захист власності», передбачає, що «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів».

Відповідно до статей 16, 25 Закону України «Про звернення громадян» у разі незгоди громадянина з прийнятим за його скаргою рішенням органу державної влади (органу місцевого самоврядування, установи, організації, об’єднання громадян, підприємства, засобів масової інформації, посадової особи) він може звернутися безпосередньо до суду як зі скаргою на це рішення (дію, бездіяльність), так і з вимогами про відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди.

Незаконними визнаються дії, що порушують встановлений законом (у даному випадку Законом України «Про звернення громадян») або іншим нормативно-правовим актом порядок і умови здійснення даним органом владних функцій або виходять за межі його повноважень.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

У відповідності до ч. 2 та 3 ст. 6 КАС «Ніхто не може бути позбавле­ний права на розгляд його справи в адміністративному суді, до підсудності якого вона віднесена цим Кодексом» і «Кожен має право на участь у розгляді своєї справи в адміністративному суді будь-якої інстанції в порядку, передба­ченому цим Кодексом».

Керуючись частиною 2 статті 19 Конституції України, ст.ст. 15, 16, 19 і 28 Закону України «Про звернення громадян», ч. 2 та 3 ст. 6 КАС, -
ПРОШУ:
1. Мій позов задовольнити.

2. Визнати спільний лист Міністерства праці та соціальної політики України і Пенсійного фонду України від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01 незаконним.

3. Дії Міністерства праці та соціальної політики України і Пенсійного фон­ду України щодо використання незаконного спільного листа від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01 при перерахунку пенсій визнати протиправ­ними.

4. Зобов’язати Міністерство праці та соціальної політики України і Пенсійний фонд України відкликати спільний лист від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01.

5. Постановити окрему ухвалу про притягнення до відповідальності заступників Міністра праці та соціальної політики Е. Горячая і В. Мущинина, а також начальника відділу Г.Тирса; заступників Голови правління Пенсійного фонду України В. Никитенко і Є. Максимчука, дії яких є протиправ­ними.


Додатки:

Копія позовної заяви (2 прим.)

1. Копія листа Міністерства праці та соціальної політики України від 19.08.2010 р. № 5955/039/161-10 (2 прим.)

2. Копія листа В. Хара Президенту від 10.02.2010 р.

3. Копія заяви Уповноваженого з прав людини від 30.04.2009 р.

4. Копія заперечення заступника Міністра Мінпраці від 15.10.2010 р. Окружному адміністративному суду на позовну заяву мого довірителя.

5. Копія заперечення начальника управління Пенсійного фонду України у Дніпровському районі м. Києва Л. Божок від 05.11.2010 р. на позовну заяву мого довірителя

6. Копія листа Мінпраці від 19.08.2010 р. № 5955/039/16-10.

7. Копія листа Пенсійного фонду України від 07.09.2010 р.

8. Копія листа Пенсійного фонду України від 05.11.2010 р.

9. Копія Постанови Голосіївського районного суду від 24.03.2010 р.

10. Копія заяви в Генеральну прокуратуру України від 22.11.2010 р.11. Квитанції про сплату за розгляд позовної заяви


23.11. 2010 року Д. В. Зеркаловскачать файлСмотрите также:
Позивач: Зеркалов Дмитро Володимирович
92.48kb.
Дмитро Дорошенко
59.98kb.
Позивач: Демиденко Микола Андрійович
22.59kb.
Бондаренко Дмитро, учень 10 класу Новомерчицького навчально-виховного комплексу Валківської районної ради Харківської області
123.76kb.
Позивач: Панасюк Вікторія Федорівна
15.97kb.
Орієнтовний графік проведення ІІІ етапу олімпіад 2013/2014 н р
63.05kb.
Бондаренко андрій володимирович
599.31kb.
Позивач: Дроздова Олена Іванівна
22.29kb.
Назва заходу, тема доповіді
183.57kb.
Міжнародна конференція
833.9kb.
Звітпро результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів
46.96kb.
Дмитро Донцов
176.69kb.