takya.ru страница 1
скачать файл


УКРАЇНА

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 21/

“22” лютого 2012 р.

м. Кремінна
Про передачу в оренду земельної ділянки для утримання магазину

гр. Чернобай А.Л.

Розглянувши заяву громадянина Чернобая Андрія Леонідовича з проханням передачі земельної ділянки в оренду по пл. Піонерського, 1а у зв’язку з прийняттям в дар від матері Чернобай Валентини Миколаївни нежитлову будівлю – кафе «Едем» відповідно до Договору дарування сину нерухомого майна від 07.12.2011 року зареєстрованого в реєстрі за № 1987, керуючись ст. 7, 31 Закону України “Про оренду землі”, ст.ст.12, 120 та п.12 “Перехідних положень” Земельного кодексу України, ст. 287, 288 Податкового кодексу України, а також рішенням сесії Кремінської міської ради від 26.10.2011р. за № 15/9 “Про затвердження Порядку розрахунку орендної плати за землю”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кремінська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити громадянці Чернобай Валентині Миколаївні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, пров Дєтський, 4а/11, у зв’язку з відчуженням нерухомого майна, право користування земельною ділянкою площею 0,0230 га для утримання нежитлової будівлі – кафе «Едем» в м. Кремінна по пл. Піонерська, 1а.

Договір оренди земельної ділянки від 06.10.2005р., який зареєстрований у Кремінському районному відділі Луганської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» від 02.02.2006 р. № 216101/040642200004 вважати таким, що втратив чинність.

2. Передати громадянину Чернобаю Андрію Леонідовичу, який мешкає за адресою: м.Кремінна, пров. Дєтський, 4а/11, при умовах виконання п.3. рішення, в оренду строком на 5 років земельну ділянку комерційного використання у встановлених межах площею 0,0230 га для утримання нежитлової будівлі – кафе «Едем» в м. Кремінна по пл. Піонерська, 1а, за рахунок земель населеного пункту м. Кремінна.

3. Орендарю:

3.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.    1. У тримісячний термін переоформити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку, відновив її межі, укласти Договір оренди землі, провести у встановленому законом порядку його реєстрацію.

3.3. Майново-правові питання вирішувати у встановленому порядку.

    1. Забезпечити вільний доступ для прокладення нових, ремонту і експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд на них, що знаходяться в межах земельної ділянки.

    2. Укласти з міською радою Договір про співробітництво з благоустрою прилеглої території та обслуговування закріпленої території в місті Кремінна.

    3. У п'ятиденний термін після реєстрації Договору оренди землі надати його копію Кремінському відділенню Рубіжанської об’єднаної державної податкової інспекції.

4. Встановити річну орендну плату за земельну ділянку з урахуванням існуючої на поточний рік індексації в розмірі 2525,95 грн. (що становить 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, розрахованої станом на 2012 рік) з застосуванням наступної індексації відповідно до нормативних актів на наступні роки, з правом перегляду орендної плати один раз у три роки та внесенням орендної плати згідно чинного законодавства шляхом перерахування коштів на рахунок місцевого бюджету.

За невчасно сплату орендної плати нараховується пеня на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

5. По закінченню терміну договору оренди землекористувач зобов'язаний провести роботи по поновленню або приведенню до придатного стану для подальшого використання ділянки при її поверненні.

6. Землевпорядному відділу виконавчого комітету міської ради внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію після реєстрації Договору оренди землі.  1. Копію рішення направити до Рубіжанської ОДПІ для використання у роботі.

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології.

Міський голова В.І.Гриценко

Н А Д А Т И:


1

Міській раді

- 2 прим.

2

Землевпорядному відділу

- 2 прим.

3

Рубіжанській ОДПІ

- 1 прим.

4

Прокуратурі

- 1 прим.

5

Землекористувачу

- 1 прим.

6

Відділу Держкомзему уКремінському районі

- 1 прим.


П О Г О Д Ж Е Н О:

Секретар міської радиЛ.В.КолесніченкоЮрисконсультС.В.Кубай


Голова постійної депутатської комісії


Л.В.Стародубцева


скачать файлСмотрите также:
Рішення №21/ "22" лютого 2012 р м. Кремінна Про передачу в оренду земельної ділянки для утримання магазину гр. Чернобай А. Л
50.29kb.
Рішення №13/23 "21" вересня 2011 р м. Кремінна
51.38kb.
Рішення " 27" липня 2012 року №1521 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її в оренду ссвк "Лісовик" Розглянувши
16.35kb.
Рішення про надання згоди на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, за рахунок земель комунальної власності
12.91kb.
Рішення про надання згоди на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду фоп радченко Л. О
12.41kb.
Рішення 03 серпня 2012 року №621 Про поновлення договору оренди земельної ділянки фізичній особі підприємцю Рудніку С. І
16.96kb.
Рішення 15 червня 2012 року №423 Про поновлення договору оренди земельної ділянки фізичній особі підприємцю Шарлоімову С. В
18.11kb.
Рішення №29/ "17" жовтня 2012 р м. Кремінна Про погодження передачі в оренду не переоформлених земельних ділянок (паїв) фг «Стимул 777»
16.27kb.
1. Припинити шляхом розірвання Сіденку Віктору Олександровичу та Кабак Людмилі Миколаївні договір оренди земельної ділянки (державна реєстрація від 02. 03. 04 №46) площею 51,47 кв м по вул
13.68kb.
Мт. Березанка №862 Про розстрочення платежу за придбання земельної ділянки
40.04kb.
Рішення від 22 квітня 2009 року №1945 Про передачу ват "М’ясокомбінат "Ятрань" в оренду земельних ділянок
18.62kb.
Рішення про надання згоди на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за рахунок земель комунальної власності
13.37kb.