takya.ru страница 1
скачать файлУкраїна

МЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

(чотирнадцята сесія шостого скликання)

26 грудня 2012 року

м. Мена

Про Програму культурно- мистецьких заходів та забезпечення розвитку творчих колективів на 2013 рік


З метою створення належних умов для задоволення духовних і естетичних потреб громадян району, проведення на належному рівні різноманітних культурних заходів, забезпечення участі творчих колективів та артистів району у фестивалях та конкурсах, відродження, збереження і розвитку народної творчості, звичаїв та обрядів, популяризації національних свят, відповідно до Законів України «Про культуру», «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1. Затвердити Програму культурно-мистецьких заходів та забезпечення розвитку творчих колективів на 2013 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення.

Голова районної ради В.М.Невжинський

ЗАТВЕРДЖЕНО


рішення чотирнадцятої сесії

районної ради

(шостого скликання)

26 грудня 2012 рокуПРОГРАМА
культурно-мистецьких заходів та забезпечення

розвитку творчих колективів

на 2013 рік


Зміст Програми
1. Паспорт Програми.

2. Загальна частина

3. Мета та основні завдання Програми

4. Фінансове забезпечення Програми

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

6. Основні заходи щодо реалізації Програми


Додаток до Програми:

- Перелік культурно-мистецьких заходів та забезпечення розвитку творчих колективів на 2013 рік1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2.

Дата , номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України «Про культуру»

3.

Розробник Програми

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

Комунальний заклад «Районний будинок культури» Менської районної ради Чернігівської області, районний організаційно- методичний центр культурно-освітніх установ , Комунальний заклад «Центр культури і дозвілля молоді» Менської районної ради Чернігівської області,Комунальний заклад «Централізована бібліотечна система» Менської районної ради Чернігівської області,Комунальний позашкільний навчальний заклад «Менська дитяча музична школа» Менської районної ради Чернігівської області,Комунальний позашкільний навчальний заклад «Березнянська школа мистецтв» Менської районної ради Чернігівської області , Комунальний заклад «Районний краєзнавчий музей ім..В.Ф.Покотила» Менської районної ради Чернігівської області Комунальний заклад «Березнянський історико-краєзнавчий музей ім..Г.Г.Верьовки» Менської районної ради Чернігівської області

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Комунальний заклад «Районний будинок культури» Менської районної ради Чернігівської області, районний організаційно - методичний центр культурно-освітніх установ , Комунальний заклад «Центр культури і дозвілля молоді» Менської районної ради Чернігівської області,Комунальний заклад «Централізована бібліотечна система» Менської районної ради Чернігівської області,Комунальний позашкільний навчальний заклад «Менська дитяча музична школа» Менської районної ради Чернігівської області,Комунальний позашкільний навчальний заклад «Березнянська школа мистецтв» Менської районної ради Чернігівської області , Комунальний заклад «Районний краєзнавчий музей ім..В.Ф.Покотила» Менської районної ради Чернігівської області Комунальний заклад «Березнянський історико-краєзнавчий музей ім..Г.Г.Верьовки» Менської районної ради Чернігівської області

7.

Термін реалізації Програми

2013 рік

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет9.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми

70 тис. грн.2. Загальна частина програми.

Розробка Програми культурно-мистецьких заходів та забезпечення розвитку творчих колективів на 2013 рік (далі – Програма) зумовлена необхідністю удосконалення роботи галузі культури, зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури та аматорських колективів, спрямування її на розвиток культурних традицій району, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення розвитку аматорського мистецтва, максимально сприятливих умов для творчого росту особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку і розваг, культурного обслуговування населення, підвищення рівня виконавської майстерності учасників самодіяльної художньої творчості, проведення культурно-мистецьких заходів в рамках відзначення загальнодержавних та професійних свят, Всеукраїнських конкурсів і фестивалів, участь у міжнародних культурницьких проектах.

Для задоволення культурних потреб населення в районі діють 36 бібліотек, 36 закладів культури клубного типу, 2 початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади у місті Мена з філіалом в смт. Макошине та с. Киселівка; школа мистецтв в смт. Березна; районний краєзнавчий музей ім. В.Ф. Покотила в м. Мена, історико-краєзнавчий музей ім.Г.Г.Верьовки в смт. Березна.

Заслуговують уваги народні аматорські та дитячі зразкові колективи, яких в районі 8, та понад 200 різних клубних формувань діють при сільських закладах культури. Колективи щороку представляють мистецтво Менщини на Міжнародних, Всеукраїнських, обласних фестивалях та конкурсах, є активними учасниками районних та обласних культурно-мистецьких заходів, творчих звітів аматорських та мистецьких колективів району в м. Чернігові. Традиційними стали проведення в місті районного фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості «Перлина», районного фестивалю-конкурсу «Чудодійні мелодії», районного відкритого музично-літературного фестивалю альтернативної творчості «Блискавка» , районного літературно-художнього конкурсу казкарів «Чарівний світ казки», та участь в обласному фольклорному фестивалі «Поліське коло», участь дитячих музичних шкіл в обласному конкурсі виконавців гри на музичних інструментах; свята Івана Купала, Миколая, Андрія, свято Матері, села, міста, проведення творчих звітів аматорських художніх колективів сільських рад, творчого звіту аматорських колективів Менщини на обласному рівні, тощо.

Працівники культури постійно в пошуках нових форм роботи культурного обслуговування населення та організації його цікавого дозвілля. А тому знайшли вже своє місце у культурно-мистецькому житті району такі заходи, як персональні читацькі виставки, дні порад, дні соцінформації, прес - екскурси, хвилини роздумів, статистичні сторінки, змагання-розваги, концерти-конкурси та інші.

Проте, фінансування галузі культури недостатнє. Сценічні костюми художніх колективів вимагають оновлення та придбання нових. Проведення на професійному рівні культурно-мистецьких заходів, участь народних аматорських та зразкових дитячих колективів у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних фестивалях, оглядах та проведення конкурсів на районному рівні, підтримка місцевих поетів, письменників, науковців, виготовлення туристичної продукції вимагають фінансової підтримки. Задля задоволення зростаючих культурно-мистецьких запитів населення на рівні новітніх технологій і вимог установи культури та мистецтва повинні стати сучасно облаштованими , з новітньою аудіо-, відео-, звукопідсилюючою апаратурою, комп 'ютерною та розмножувальною технікою.


3. Мета та основні завдання Програми.

Програма визначає шляхи збереження і розвитку культури на 2013 рік, як складової частини загальнонаціональної культури.

Метою Програми є створення максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості, розкриття їх здібностей, задоволення духовних та естетичних потреб громадян району, виховання у них почуття патріотизму до рідної країни , організація їх дозвілля, розважальних заходів у святкові та вихідні дні, забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талановитої особистості через організацію, проведення та фінансову підтримку різноманітних культурних заходів, фестивалів і конкурсів, відродження, збереження і розвиток народних художніх промислів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів, збереження та розвиток культурної інфраструктури регіону, створення умов для розвитку туристичної сфери на Менщині.

Дана програма сприятиме організації повноцінного відпочинку різних верств населення з урахуванням їх інтересів і потреб, розвитку аматорського мистецтва, збереженню та розвитку осередків традиційних народних художніх промислів, розвитку та підтримці юних талантів та їх обдарувань, зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури та аматорських колективів. розвиток культурної інфраструктури регіону, створення умов для розвитку туристичної сфери на Менщині , залучення підростаючого покоління до активної участі у культурно-мистецьких заходах міста; поліпшення умов творчої діяльності працівників культури, розвиток і підтримка колективів із званням «народний» та «зразковий», забезпечить стабільну роботу колективів художньої самодіяльності та сприятиме створенню належних умов для функціонування «народних» та «зразкових» колективів художньої самодіяльності.4. Фінансове забезпечення виконання Програми.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. При цьому обсяг коштів визначається органами виконавчої влади та місцевого самоврядування під час формування бюджету з урахуванням його фінансових можливостей та може змінюватись в процесі виконання бюджету при внесенні змін до нього.5. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координація та контроль за ходом Програми покладається на відділ культури і туризму райдержадміністрації.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації контролює роботу щодо виконання заходів Програми в підвідомчих закладах: Комунальний заклад «Районний будинок культури» Менської районної ради Чернігівської області, районний організаційно-методичний центр культурно-освітніх установ , Комунальний заклад «Центр культури і дозвілля молоді» Менської районної ради Чернігівської області, Комунальний заклад «Централізована бібліотечна система» Менської районної ради Чернігівської області, Комунальний позашкільний навчальний заклад «Менська дитяча музична школа» Менської районної ради Чернігівської області, Комунальний позашкільний навчальний заклад «Березнянська школа мистецтв» Менської районної ради Чернігівської області , Комунальний заклад «Районний краєзнавчий музей ім.В.Ф.Покотила» Менської районної ради Чернігівської області, Комунальний заклад «Березнянський історико-краєзнавчий музей ім.Г.Г.Верьовки» Менської районної ради Чернігівської області.
6. Основні заходи щодо реалізації програми.

Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів та забезпечення розвитку творчих колективів на 2013 рік згідно переліку.

Відділу культури і туризму райдержадміністрації, фінансовому управлінню райдержадміністрації протягом року забезпечити фінансування програми.
Програма діє з 1.01.2013 року по 31.12.2013р.

Додаток


до Програми
Перелік культурно-мистецьких заходів на 2013 рік
п/п

Назва заходу

Рівень проведе-

ння

Зміст заходу

Участь

колективів із званням:

«Народний»

«Зразковий»


Термін реалізації програ-

ми

Мета заходу

Орієнтовний обсягфінансування

1.

Пам’яті жертв

Героїв Крутобласний

освітньо

виховний

січень

вшанування пам’яті Героїв Крут

200

2.

Відзначення Дня захисника Вітчизни

районний

культуро

логічний


Духовий оркестр Киселівської філії ДМШ

Ансамбль «Сюрприз»

Ансамбль «Менщина


лютий

вшанування захисників Вітчизни

500

3.

Молодіжна розважальна програма до Дня Св. Валентина

районний

культуро

логічний


Ансамбль «Менщина

Ансамбль «Сюрприз»

Ансамбль «Калинонь

ка»


Колектив «Юність»

Колектив «Фієста»лютий

покращення

організації дозвілля молоді1000

4.

День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів

районний

культуро

логічний

лютий

вшанування воїнів-інтернаціоналістів
5.

Святкування дня 8 –го Березня

районний

культуро

логічний


Ансамбль «Сюрприз»

Колектив «Фієста»березень

вшанування жінок з Міжнародним жіночим Днем 8 Березня

500

6.

Святкування Шевченківських днів

районний

освітньо

– виховнийАнсамбль «Менщина

березень

відзначення 197 річниці від народження Т.Г. Шевченка

300

7.

Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва

районний

культуро

логічний


Ансамбль «Менщина

Ансамбль «Сюрприз»березень

відзначення кращих працівників культури та аматорів народного мистецтва

1000


8.

Звітний концерт аматорських колективів району

обласний

культуро

логічний


Ансамбль «Менщина»

Ансамбль «Сюрприз»

Ансамбль «Калинонька»

Колектив «Юність»

Колектив «Фієста

Духовий оркестр Киселівської філії ДМШберезень

показ кращих аматорських колективів району на обласному рівні

3000

9.

Виїздний семінар культпрацівників на базі Стольненського СБК по декоративно – прикладному мистецтву

районний

культуро

логічний

березень

розвиток жанру

та впровадження досвіду в роботу клубних установ500

10.

Участь в обласному конкурсі виконавців гри на музичних інст., вокалу,

теоретичної олімпіади з музичної літературиобласний

освітньо

- виховний


березень

показ кращих колективів ПСМНЗ

на обласному

рівні та виявлення талантів


1500

11.

27 річниця від дня трагедії на Чорнобильській АЕС

районний

культуро

логічний


Ансамбль «Менщина»

квітень

вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

500

12.

Свято хору в

м. Корюківкаобласний

культуро

логічний

квітень

виявлення талантів серед учнів муз. шкіл

1000

13.

Участь у конкурсі «Краща бібліотека року»

обласний

культуро

логічний

квітень

підвищення

іміджу бібліотеки серед населення району500

14.

Літературно-художній конкурс казкарів « Чарівний світ казки»

районний

культуро

логічний

квітень

виявлення і підтримка талантів серед школярів і молоді

1000

15.

Фестиваль конкурс «Танцювальний марафон» 2011

обласний

культуро

логічний


Ансамбль «Сюрприз»

Ансамбль


«Калинонька»

квітень

подальший розвиток хореографічного мистецтва

1000

16.

Звітний концерт танцювального колективу «Калинонька»

районний

культуро

логічний

квітень

подальший розвиток хореографічного мистецтва

1000

17.

Святкування

68-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війнірайонний

культуро

логічний


Ансамбль «Менщина»

Ансамбль «Сюрприз»

Духовий оркестр Киселівської філії ДМШ


травень

вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни

600

18.

Марш - парад духових оркестрів

обласний

культуро

логічний


Духовий оркестр Киселівської філії ДМШ


травень

подальший розвиток духової музики в районі


2000

19

Участь у фольклорному фестивалі- конкурсі

ім. В. Полєвикаобласний

культуро

логічний


Ансамбль «Менщина»

травень

відродження українських звичаїв та обрядів

1000

20.

Концертна виїздна програма в с. Семенівка до святкування Дня Перемоги

районний

культуро

логічний


Ансамбль «Менщина»

Ансамбль «Сюрприз»

Духовий оркестр Киселівської філії ДМШ


травень

покращення культурного обслуговування жителів району

1000

21.

Концертна виїздна програма в

с.Слобідка до святкування Дня Перемогирайонний

культуро

логічний


Ансамбль «Менщина»

Ансамбль «Сюрприз»

Духовий оркестр Киселівської філії ДМШ


травень

покращення культурного обслуговування жителів району

1000

22.


Районний фестиваль- конкурс юнацької творчості

«Перлина»районний

культуро

логічний


Ансамбль «Сюрприз»

Ансамбль «Калинонька»

Колектив «Юність»

Колектив «Фієстатравень

подальший розвиток дитячої та юнацької творчості та виявлення нових талантів

3000

23.

Заключний концерт переможців творчих звітів

районний

культуро

логічний


Ансамбль «Менщина»

Ансамбль «Сюрприз»

Ансамбль «Калинонька»

Колектив «Юність»

Колектив «Фієста»

Духовий оркестр Киселівської філії ДМШтравень

розвиток усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості

2000

24.

Захід з нагоди Дня захисту дітей

Районний

культуро

логічний


Ансамбль «Сюрприз»

Ансамбль «Калинонька»

Колектив «Юність»

Колектив «Фієста»

Духовий оркестр Киселівської філії ДМШ


червень

захист прав дітей різних категорій,

охорона дитинства1000

25.

Святкування традиційного районного Троїцького ярмарку

районний

культуро

логічний


Ансамбль «Менщина»

Ансамбль «Сюрприз»

Ансамбль «Калинонька»

Колектив «Юність»

Колектив «Фієста»

Духовий оркестр Киселівської філії ДМШчервень

відродження та розвиток українських звичаїв та обрядів

3000

26.

Святкування

17-ої річниці Конституції Українирайонний

культуро

логічний


Ансамбль Менщина»

Ансамбль «Сюрприз»червень

виховання національної гордості за державу Україну

500

27.

Участь у міжнародному молодіжному фестивалі «Дружба - 2013»

обласний

культуро

логічний


Ансамбль Менщина»

Ансамбль «Калинонька»

Колектив «Юність»

Колектив «Фієста»червень

співдружність трьох братніх республік колишнього Радянського Союзу: України, Росії, Білорусії

3000

28.

Участь у III Всеукраїнському фестивалі- конкурсі для дітей з обмеженими фізичними можливостями «Барви життя»

обласний

культуро

логічний


Ансамбль «Сюрприз»

Колектив «Юність»
червень

піклування про дітей з обмеженими фізичними можливостями

1000
День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

районний

культуро

логічний

червень

вшанування жертв війни в Україні

200

29.

Участь у відбірковому турі Всеукраїнського фестивалі сучасної пісні та популярної музики «Червона Рута»

обласний

культуро

логічний

липень

відродження українських звичаїв та обрядів, української пісні

500

30.

Районний відкритий музично - літературний фестиваль альтернативної творчості «Блискавка»

районний

культуро

логічний

липень

виявлення і розвиток творчого потенціалу молоді

100

31.

Театралізоване традиційне свято Івана Купала

районний

культуро

логічний


Ансамбль Менщина»

Ансамбль «Сюрприз»

Колектив «Фієста»


липень

збереження народних звичаїв та обрядів

3000

32.

Святкування Дня Державного прапора та відзначення 20-ої річниці Незалежності України

районний

культуро

логічний


Ансамбль Менщина»

Ансамбль «Сюрприз»

Ансамбль«Калинонька»


липень

виховання

національної

гордості за

державу Україну2000

33.

Участь у VI фольклорному – фестивалі «Поліське коло»

обласний

культуро

логічний


Ансамбль «Менщина

Ансамбль «Калинонька»

Колектив «Юність»

Колектив «Фієста»

Духовий оркестр Киселівської філії ДМШ


липень

вдосконалення

фольклорного

мистецтва та збереження і відтворення народних звичаїв та обрядів


3000

34.

Святкування

69-ої річниці визволення України від фашистських загарбників та святкування Дня містарайонний

культуро

логічний


Ансамбль Менщина»

Ансамбль «Сюрприз»

Колектив «Фієста»


вересень

вшанування

ветеранів Великої Вітчизняної війни2000

35.

Фестиваль - конкурс «Чудодійні мелодії»

районний

культуро

логічний


Ансамбль Менщина»

Ансамбль «Сюрприз»

Колектив «Фієста»

Ансамбль


«Калинонька»

вересень

вдосконалення та розвиток музичного жанру


5000

36.

Святкування дня сільського господарства

районний

культуро

логічний


Ансамбль Менщина»

Ансамбль «Сюрприз»

Колектив «Фієста»


листопад

вшанування працівників сільського господарства

1000

37.

День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій

районний

культуро

логічний

листопад

вшанування пам’яті жертв голодомору та політичних репресій

200

38.

Участь у фестивалі творчості дітей та молоді з особливими потребами «Звичайне диво»

обласний

культурологічний

Колектив «Юність»


листопад

виявлення талантів у дітей та молоді з особливими потребами

1000

39.

Участь у відбірковому турі Всеукраїнського фестивалю серед дітей сиріт та дітей з малозабезпечених сімей

обласний

культурологічний
листопад

виявлення талантів серед дітей сиріт та дітей з мало забезпечених сімей.

1000

40.

Участь у звітному концерті композиторів та поетів Чернігівщини

обласний

культурологічний
грудень

вшанування творчості поетів і композиторів

області500

41.

Семінар викладачів ПСМНЗ

обласний

освітньо-виховний
жовтень

підвищення кваліфікації ПСМНЗ

1500

42.

Фестиваль мистецтв «Седнівська осінь»

обласний

культурологічний
вересень

показ кращих колективів на обласному рівні

1000

43.

День знань

1 вереснярайонний

освітньо-виховний
вересень

Святкова програма

500

44.

Участь колективів у Міжнародних та Всеукраїнських фестивалях та конкурсах дитячої та юнацької творчості

міжнародний

культурологічний

Колектив «Юність»

Ансамбль «Сюрприз»

Колектив «Фієста»

Ансамбль «Калинонька»

10000

45.

Міжнародний молодіжний фестиваль «Мистецькі барви»

м. Прилукиміжнародний

культурологічний

Ансамбль «Сюрприз»

Колектив «Юність»

Колектив «Фієста»

Ансамбль «Калинонька»

1200


46.

Свято Миколая

районний

культуро

логічний

грудень

відродження українських звичаїв та обрядів

1000

47.

Відкриття районної новорічної ялинки

районний

культуро

логічний


Ансамбль «Менщина»

грудень

покращення культурного дозвілля жителів міста

700

48.

Новорічні ранки та святкові різдвяні програми

районний

сільськийкультуро

логічний


Ансамбль «Менщина

Ансамбль «Сюрприз»

Ансамбль «Калинонька»

Колектив «Юність»

Колектив «Фієста»


грудень

січень


покращення культурного дозвілля жителів району, міста у новорічні та різдвяні дні та відродження українських звичаїв і обрядів

2000


скачать файлСмотрите также:
Рішення (чотирнадцята сесія шостого скликання) 26 грудня 2012 року м. Мена
285.92kb.
Проект Бальчунас Л. В. грудня 2011 року ХІ сесія шостого скликання
109.58kb.
Рішення /десята сесія шостого скликання/ від 27 березня 2012 року
20.15kb.
Рішення 11 грудня 2012 року 17 сесія 6 скликання
18.99kb.
Луганска обласна рада шостого скликання п’ятнадцята сесія рішення
40.49kb.
Рішення дев’ятої сесії шостого скликання від " 30 " грудня 2011 р. №22-9/2011 Про районний бюджет на 2012 рік
76.58kb.
Рішення двадцять друга сесія шостого скликання від 18. 04. 13 №529
47.38kb.
Рішення п’ятнадцята сесія шостого скликання від № м. Житомир Про внесення змін у Програму розвитку, утримання та інженерного забезпечення комунальної сфери міста Житомира "Впорядковане, привабливе, чисте місто" на 2010-2012 роки"
49.31kb.
Проект володарська районна рада київської області дванадцята сесія шостого скликання
68.28kb.
Рішення № від 24 грудня 2012 року м. Обухів Про звіт міського голови про діяльність виконавчого комітету міської ради за період з грудня 2011 року по грудень 2012 року Відповідно до пункту 6 статті 42
340.08kb.
Рішення №46-16-12 16-ї сесії сільської ради уі скликання від 05. 06. 2012 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку
17.33kb.
Рішення від 29 грудня 2012 року м. Збараж №214 Про районний бюджет на 2013 рік
62.46kb.