takya.ru страница 1
скачать файл


ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Від _________ № ____

м. Вінниця

32 сесія 6 скликання


«Про затвердження «Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Вінниці на 2013 – 2020 рр.»

та внесення змін до рішення міської ради

від 25.11.2011р. №523 «Про затвердження Програми реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Вінниці

на 2012-2015рр.»


Керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 та ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Наказу Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 року № 439 «Про затвердження Положення про притулок для тварин», з метою уточнення окремих положень «Програми реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-2015рр.», міська рада

В И Р І Ш И Л А:


 1. Затвердити «Програму охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Вінниці на 2013 – 2020 рр.» (додаток 1).

 2. Видатки на реалізацію «Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Вінниці на 2013 – 2020 рр.» проводити в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Вінниці на відповідний бюджетний рік.

 3. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 04.04.2008 р. № 1879 «Про затвердження «Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Вінниці на 2008-2013 роки» зі змінами.

 4. Внести зміни в рішення міської ради від 25.11.2011р. №523 «Про затвердження Програми реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-2015рр.» та підрозділ 1 «Комунальне господарство та благоустрій міста» розділу 1 «Заходи з утримання та ремонту житлово-комунального господарства» до Програми доповнити пунктом 1.9 і викласти пункти 1.2, 1.3 в редакції згідно з додатком 2.

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності (С.Єгоян).

Міський голова В. Гройсман

Додаток 1

до рішення міської ради

від ­­­­___________ № ____

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від ­­­­___________ № ____Програма

охорони тваринного світу та регулювання чисельності

безпритульних тварин у м. Вінниці на 2013 – 2020 рр.


Вінниця – 2013
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Поняття та терміни, що використовуються у Програмі:

єдиний реєстр домашніх тварин – єдиний міський електронний реєстр домашніх тварин;

безпритульні тварини - домашні собаки та коти, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки, що мають ошийник з особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться без власника та не на прив'язі на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті та інших громадських місцях;

відчуження тварини - передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам у спосіб, що не заборонений чинним законодавством;

власник собаки чи кота - юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству України;

домашні собаки та коти - тварини, які утримуються власниками як домашні улюбленці, компаньйони-помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна тощо), на об'єктах комерційного використання, що знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім'ї або уповноваженої власником особи;

ідентифікація тварин - процес з ототожнювання тварини шляхом присвоєння їй унікального ідентифікаційного номера із використанням візуальних ідентифікацій (особистий номер, тавро, кліпса тощо);

реєстрація домашніх тварин - система обліку тварин, яку здійснює ветеринарна служба, приватні ветеринарні лікарі, кінологічні клуби та притулки для тварин шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до єдиного реєстру домашніх тварин.

агресивні тварини - тварини, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин.

тимчасова ізоляція (карантинування) тварин - тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках (міні притулках) для утримання тварин до вирішення питань, пов'язаних з їхнім подальшим утриманням.
Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності
безпритульних тварин у м. Вінниці на 2013-2020 рр. (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про благоустрій населених пунктів», Наказу Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 року № 439 «Про затвердження Положення про притулок для тварин» та рішення Вінницької міської ради від 01.03.2011 р. № 104 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Вінниці».

Необхідність розроблення Програми викликана великою кількістю


безпритульних тварин у місті, що в свою чергу призводить до погіршення санітарно-епідеміологічного стану міста, загрози життю та здоров’ю мешканців і гостей міста, розповсюдження хвороб, а також до загибелі самих тварин, жорстокого поводження з ними та порушення власниками тварин умов їх утримання.

Програма спрямована на значне зменшення чисельності безпритульних тварин в місті гуманним методом та на роботу з населенням по впровадженню в суспільну свідомість стандартів гуманного поводження з тваринами.

Програма в своїй основній частині базується на ідеї пошуку господаря безпритульним тваринам, які утримуються у притулках для безпритульних тварин та їх реєстрації при відчуженні господарям або особам, що виявили бажання утримувати цих тварин.

Особа, що виявила бажання утримувати тварину, після проведення реєстрації, автоматично стає власником тварини та утримує тварину відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та «Правил благоустрою території м. Вінниці».

Тварини, які повертаються господарям або особам, що виявили бажання утримувати цих тварин, мають бути зареєстровані, щеплені від сказу та ідентифіковані.

Для організації належного догляду за тваринами одній особі надається з притулку не більше трьох тварин.

Підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які утримують тварин для охорони об’єктів чи територій, є власниками тварин і зобов’язані суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних норм і правил їх утримання при умові обов’язкового забезпечення безпеки людей.

Відповідальність за заподіяння шкоди твариною людині лягає на керівника підприємства, установи, організації, на фізичну особу – суб’єкта підприємницької діяльності, які утримують тварин для охорони об’єктів чи територій.

Змістом Програми є проведення комплексу управлінських
і правових заходів, направлених на зниження чисельності безпритульних тварин в місті, а саме:

- організація вилову безпритульних тварин;

- проведення ветеринарних заходів (вакцинація, дегельмінтизація, біостерилізації тощо) безпритульних тварин, що були виловлені;

- повернення тварин лише власникам та надання особам, що виявили бажання їх утримувати з обов’язковою реєстрацією тварини.

- активна робота з населенням по впровадженню в суспільну свідомість стандартів гуманного поводження з тваринами і необхідності їх стерилізації;

- постійне проведення заходів з пошуку господаря;

- розроблення та ведення єдиної бази реєстрації тварин, що утримується людиною;

- взаємодія працівників притулку з волонтерами, благодійними та кінологічними організаціями тощо, що діють на території міста;

Основними виконавцями Програми є:


 1. Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради;

 2. Департамент житлового господарства міської ради;

 3. Департамент інформаційних технологій міської ради;

 4. Департамент економіки та інвестицій міської ради;

 5. Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин «Планета».

Джерелами фінансування заходів Програми є: • кошти міського бюджету;

 • кошти обласного бюджету;

 • кошти Державного бюджету;

 • благодійні внески;

 • інші джерела.

Програма передбачає виконання заходів протягом 2013-2020 років на території м. Вінниці.
2. МЕТА ПРОГРАМИ.
Основною метою Програми є забезпечення епізоотичного благополуччя у місті, створення більш комфортних умов для життя людей, гуманного середовища для існування тварин та значне зменшення безпритульних тварин на вулицях міста.

3. СКЛАД ПРОБЛЕМИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОГРАМНИМ МЕТОДОМ.
Ситуація з великою кількістю безпритульних тварин, яка протягом попередніх десятиріч і до теперішнього часу має місце на вулицях міста неприйнятна, тому що вона призводить до погіршення санітарно-епідеміологічного стану міста, шуму вночі, нападів на мешканців та гостей міста та їх укусів.

Крім цього, вони потрапляють у надзвичайні ситуації: одержують травмування при дорожньо-транспортних пригодах, хворіють різноманітними захворюваннями, мають місце випадки жорстокого поводження з тваринами.

Склад безпритульних собак можливо поділити на дві групи (категорії):

1) собаки загублені і покинуті – це одиночні, зазвичай породні або напівпородні тварини, або собаки, що мали господаря і дім, але з різних причин
втратили їх;

2) собаки потомственні вуличні – це звичайні дворняги, що живуть
зграями більш менш постійного складу, на визначеній «своїй» території (будівництво, двір і т. д), що забезпечує їх необхідними для життя їжею і укриттям. Ці тварини в спільності своїй утворили складну, само регульовану систему – популяцію, найменшою ланкою якої є зграя. За сторіччя популяція виробила природні механізми боротьби за своє існування із зовнішнім світом: конкурентами, хворобами. Без урахування цієї обставини неможливо впливати на процеси, що відбуваються при взаємодії популяції тварин та людського суспільства.

Причинами появи таких собак на вулицях є:

- низький рівень культури населення в сфері поводження з домашніми
тваринами;

- відсутність обліку собак, що належать власникам;

- недостатня робота з власниками собак, в тому числі в адміністративно -
правовому полі;

- відсутність допомоги в стерилізації для запобігання появи небажаного


потомства;

- недостатня кількість притулків для безпритульних тварин.

Дана Програма передбачає регулювання чисельності безпритульних тварин виключно на підставі вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

За даною Програмою безпритульні тварини після відлову доставляються до Притулку для безпритульних тварин.

Притулки для безпритульних тварин можуть бути приватними та муніципальними.

Приватний притулок – це притулок, створений благодійними організаціями, мешканцями міста та утримується за рахунок власника притулку та благодійних внесків населення.

Тварини у приватному притулку можуть утримуватись до своєї природної смерті або поки для них не буде знайдено господаря.

Муніципальний притулок – це притулок створений міською радою та утримується за рахунок міського бюджету, благодійних внесків населення, юридичних та фізичних осіб.

Якщо протягом 45 днів після відлову тварини та утримання її у муніципальному притулку не було знайдено господаря чи особи, що виявила бажання її утримувати, до тварини застосовується метод евтаназії.

Даний порядок забезпечить достатню пропускну здатність притулку та бути завжди готовими до надходження нових тварин.

Функціонування притулку здійснюється на підставі Наказу Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 року № 439 «Про затвердження Положення про притулок для тварин».

Реєстрація тварин проводиться відповідно до «Порядку реєстрації домашніх тварин» (додаток 2 до Програми).

Біостерилізація проводиться лише за бажанням власника тварини та особи, що виявила бажання утримувати тварину, за власні кошти.

Умертвіння тварин проводиться виключно відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:

- умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;

- приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;

- забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі через удушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові методи;

- переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння;

- умертвіння тварин, що страждають або агресивно поводяться по відношенню до людини, проводиться негайно за місцем виявлення такої тварини.

Утилізація, кремація чи поховання трупів тварин повинна проводитись у місцях, спеціально відведених для цього.

Порядок утримання домашніх тварин здійснюється на підставі Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та «Правил благоустрою території м. Вінниці».

Дана Програма є науково обґрунтованою, ефективною, морально спроможною та враховує місцеву специфіку.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ВИМОГ ПРОГРАМИ.
Контроль за додержанням вимог цієї Програми на території м. Вінниці здійснюють:

- Департамент комунального господарства та благоустрою;

- житлово-експлуатаційні підприємства, квартальні комітети, ОСББ

- Головне управління ветеринарної медицини в Вінницькій області;

- Вінницьке міське управління Головного управління Держсанепідслужби

Вінницькій області;

- Вінницький міський відділ УМВС України у Вінницькій області;

- громадські та благодійні організації, метою діяльності яких є захист тварин від жорстокого поводження.

Департамент комунального господарства та благоустрою:

- координує діяльність підпорядкованих підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

- здійснює контроль за роботою муніципального притулку для тварин.

Житлово-експлуатаційні підприємства, квартальні комітети, ОСББ:

- утримують у належній чистоті території дворів і прибудинкових територій;

- тримають підвали, горища та інші технічні приміщення в будинках, що знаходяться на їх утриманні, закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;

- забезпечують інформування мешканців будинків, що знаходяться на їх утриманні, про вимоги цих Правил, а також проведення протиепізоотичних заходів, необхідність обов’язкової реєстрації (перереєстрації) тварин;

- безкоштовно надають службові приміщення для проведення профілактичних щеплень проти сказу, реєстрації (перереєстрації) тварин фахівцям ветеринарної медицини;

- сприяють посадовим особам у виконанні їх посадових (службових) обов’язків щодо дотримання вимог цих Правил;

- забезпечують в межах своїх повноважень контроль та проводять документування правопорушень у цій сфері з подальшою передачею адміністративних матеріалів до відповідних органів;

- співпрацюють із волонтерами та громадськими організаціями, метою діяльності яких є захист тварин від жорстокого поводження, щодо розміщення ізольованих, добре огороджених територій для утримання тварин, але не ближче ніж 100 м від житлової забудови.

Головне управління ветеринарної медицини в Вінницькій області:

- здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог.

- забезпечує організацію проведення протиепізоотичних заходів.

Вінницьке міське управління Головного управління Держсанепідслужби у Вінницькій області:

- проводить нагляд та прогноз епідемічної ситуації із зооантропонозів на території міста та надає пропозиції щодо її поліпшення.

- забезпечує дотримання єдиних вимог щодо здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду.

- проводить поточний та ретроспективний аналіз показників звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей собаками і котами в м. Вінниці та надає інформацію за запитами відповідних органів, підприємств, організацій.

- складає в межах своїх повноважень протоколи (акти) про порушення вимог санітарно-епідеміологічного стану приміщень відповідно до чинного законодавства.

Нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вжиття відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин, у тому числі норм про жорстоке поводження з тваринами здійснюють патрульно-постова служба та дільничні інспектори міліції Вінницького міського відділу УМВС України у Вінницькій області.

Громадські та благодійні організації, метою діяльності яких є захист тварин від жорстокого поводження:

- створюють притулки для безпритульних тварин та організовують їх роботу;

- проводять роботу з пошуку господарів та осіб, які виявили бажання утримувати тварин;

- проводять роз’яснювальну роботу з населенням про гуманне поводження з тваринами;

- ставлять перед відповідними органами державної влади чи місцевого самоврядування питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами;

- мають право отримувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації ними своїх статутних цілей і завдань.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

5. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.
Реалізація Програми призведе до певного соціального і економічного ефекту, а саме:

- значного зменшення безпритульних тварин на вулицях міста;

- підвищення рівня безпеки і комфортності життя людей;

- забезпечення спокою і підвищенні моральності серед мешканців та гостей міста;

- покращення естетичного вигляду та епізоотичного стану міста;

- зниження витрат на епідеміологічні заходи і лікування населення;

- зниженні аварійності на дорогах;

- підвищенні міжнародного іміджу України і м. Вінниці в результаті дотримання міжнародних стандартів поводження з домашніми тваринами.

Міський голова В. Гройсман

Додаток 1 до ПрограмиПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ, ТЕРМІНИ ЇХ ВИКОНАННЯ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

№ з/п

Завдання та

найменування заходуВідповідальний за виконання

Термін виконання

Джерело фінансування

1.

Проведення заходів з відлову та повернення безпритульних тварин на попереднє місце існування, в т.ч. ветеринарні послуги: стерилізація, кастрація, вакцинація, дегельмінтизація, автотранспортні послуги, реєстрація.

Департамент комунального господарства та благоустрою

Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин «Планета»

2013 – 2014 рр.


Міський бюджет

Благодійні внески


2.

Проведення заходів з відлову та повернення безпритульних тварин господарям, в т.ч. ветеринарні послуги: стерилізація, кастрація, вакцинація, дегельмінтизація, автотранспортні послуги, реєстрація.

Департамент комунального господарства та благоустрою

Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин «Планета»


2015 – 2020 рр.Міський бюджет

Благодійні внески


3.

Капітальний ремонт приміщень притулку Вінницького обласного

благодійного фонду захисту тварин «Планета»


Департамент комунального господарства та благоустрою

Вінницький обласний

благодійний фонд захисту тварин «Планета»2013 - 2020 рр.

Міський бюджет

Благодійні внески
4.

Придбання засобів з вилову тварин Вінницькому обласному благодійному фонду захисту тварин «Планета»

Департамент комунального господарства та благоустрою

Вінницький обласний

благодійний фонд захисту тварин «Планета»2013 - 2020 р.

Міський бюджет

Благодійні внески
5.

Придбання продуктів харчування для безпритульних тварин

Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин «Планета»
2013 – 2020 рр.

Благодійні внески

6.

Оплата комунальних послуг притулку для безпритульних тварин Вінницького обласного благодійного фонду захисту тварин «Планета»

Департамент комунального господарства та благоустрою

Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин «Планета»


2013 – 2020 рр.

Міський бюджет

Благодійні внески
7.

Придбання транквілізаторів, вакцин, дезінфікуючих засобів для Вінницького обласного благодійного фонду захисту тварин «Планета»

Департамент комунального господарства та благоустрою

Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин «Планета


2013 – 2020 рр.

Міський бюджет

Благодійні внески
8.

Виготовлення реєстраційних посвідчень, номерних індивідуальних знаків (жетонів) для тварин, друковане видання «Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Вінниці на 2013-2020 роки»

Департамент комунального господарства та благоустрою

2013 – 2020 рр.


Міський бюджет


9.

Будівництво майданчиків для вигулу тварин

Департамент комунального господарства та благоустрою

Департамент економіки та інвестицій


2013 – 2020 рр.

Міський бюджет
10.

Будівництво муніципального притулку для безпритульних тварин

Департамент комунального господарства та благоустрою

Департамент економіки та інвестицій2014 – 2020 рр.

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Гранти


11.

Створення КП «Муніципальний притулок для безпритульних тварин»

Департамент комунального господарства та благоустрою

2014 – 2020 рр.

Міський бюджет
12.

Створення та ведення єдиного реєстру домашніх тварин

Департамент комунального господарства та благоустрою

Департамент інформаційних технологій2013 – 2020 рр.

Міський бюджет


13.

Надання капітальних трансфертів КП «Муніципальний притулок для безпритульних тварин»

Департамент комунального господарства та благоустрою

2014 – 2020 рр.

Міський бюджет

14.

Надання фінансової підтримки КП «Муніципальний притулок для безпритульних тварин» згідно з Порядком, затвердженим міською радою.

Департамент комунального господарства та благоустрою

2014 – 2020 рр.

Міський бюджет

15.

Виготовлення інформаційних буклетів та інших матеріалів щодо заходів Програми. Розміщення реклами у засобах масової інформації щодо заходів Програми

Департамент комунального господарства та благоустрою

2014 – 2020 рр.

Міський бюджет

Міський голова В. Гройсман

Додаток 2 до Програми


ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ДОМАШНІХ ТВАРИН.
1. Цим Порядком встановлюється єдина на території міста Вінниці процедура реєстрації (перереєстрації) домашніх тварин (собак).

2. Цей Порядок є обов'язковим для департаментів міської ради:

- комунального господарства та благоустрою;

- житлового господарства;

- інформаційних технологій;

- економіки та інвестицій;

всіх юридичних та фізичних осіб, які є власниками тварин; організацій, які надають ветеринарні послуги; кінологічних клубів та організацій, статутною діяльністю яких є догляд та захист тварин від жорстокого поводження, в тому числі організацій, які здійснюють реєстрацію домашніх тварин (собак) у встановленому порядку.

3. Реєстрація домашніх тварин (собак) проводиться притулками для безпритульних тварин, ветеринарними клініками, приватними ветеринарними лікарями та кінологічними клубами, які діють на території міста Вінниці.

4. Всі організації, які виявили бажання здійснювати реєстрацію домашніх тварин (собак) повинні отримати дозвіл виконкому міської ради.

5. Організації, які здійснюють реєстрацію домашніх тварин (собак), у встановлено порядку вносяться до реєстру таких організацій. За ведення реєстру відповідає Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради.

6. Реєстрація домашніх тварин (собак) проводиться з метою:

- єдиного обліку цих тварин в місті, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;

- контролю за чисельністю безпритульних тварин;

- здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;

- забезпечення епізоотичного благополуччя;

- вирішенню проблемних питань і конфліктних ситуації, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів.

Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження жетону.

7. Обов’язковій реєстрації підлягають собаки, що належать на правах власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають на території міста Вінниці.

Власник собаки повинен зареєструвати тварину протягом 10 діб з моменту її народження або відчуження іншою особою.

8. Особи, які проживають (зареєстровані) поза межами міста Вінниці, але перебувають на території міста з собакою більше 30 діб, повинні зареєструвати тварину у встановленому порядку.

9. Реєстрація котів проводиться за бажанням власника.

10. Сплата за реєстрацію та перереєстрацію домашніх тварини проводиться безпосередньо під час проведення реєстрації, відповідно до тарифів, затверджених виконкомом міської ради.

11. Кошти за проведення реєстрації зараховуються на рахунок організації, яка здійснила реєстрацію та використовуються у встановленому порядку на проведення реєстрації тварин та проведення видатків, пов’язаних із статутною діяльністю організації з надання послуг по догляду та захисту тварин.

12. Для проведення реєстрації або перереєстрації власник тварини повинен обов’язково мати при собі паспорт, а також документи, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) тварині.

Присутність тварини при проведенні реєстрації є обов’язковою.

13. Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми з відомостями щодо власника тварини (ПІБ, дата народження, адреса, телефон), виду тварини, породи, клички, дати народження або відчуження, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) та інше із подальшим внесенням цієї інформації до єдиного реєстру домашніх тварин, відповідальним за роботу якого є Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради.

Форма, за якою ведеться єдиний реєстр домашніх тварин (собак), затверджується виконкомом міської ради.

Інформація, що міститься у єдиному реєстрі є конфіденційною та надається лише у випадках, що передбачені чинним законодавством.

14.Організація, яка провела реєстрацію домашньої тварини в день реєстрації або перереєстрації видає власнику зареєстрованої тварини реєстраційне посвідчення та номерний індивідуальний знак (жетон) тварини, друковане видання «Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Вінниці на 2013-2020 роки», а також ознайомлює власника тварини з ветеринарно-санітарними вимогами щодо її утримання. Факт ознайомлення з документами підтверджується підписом власника тварини.

15. У випадках втрати реєстраційного посвідчення, номерного індивідуального знаку тварини, зміни її власника або місця його проживання (реєстрації) обов’язково протягом 10 днів власник тварини подає дані для її перереєстрації.


Міський голова В. Гройсман

Додаток 2

до рішення міської ради

від ­­­­___________ № ____
І.ЗАХОДИ З УТРИМАННЯ ТА РЕМОНТУ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА


№ п/п

Зміст заходу

Виконавець

Термін виконання

1.2

Поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою

Департамент комунального господарства та благоустрою, департамент житлового господарства, департамент енергетики, транспорту та зв’язку, МКУП«Міськсвітло»;

виконком міської ради, відділ у справах молоді та туризму, КП «Подільський туристично-інформаційний центр»2012-2015

1.3

Утримання в належному стані об’єктів та елементів благоустрою міста

Департамент комунального господарства та благоустрою, департамент житлового господарства, департамент енергетики, транспорту та зв’язку, МКУП«Міськсвітло»;

виконком міської ради, відділ у справах молоді та туризму, КП «Подільський туристично-інформаційний центр»2012-2015

1.9.

Благоустрій парків міста

Департамент комунального господарства та благоустрою

2013-2015

Міський голова В. Гройсман

скачать файлСмотрите также:
Рішення від № м. Вінниця 32 сесія 6 скликання «Про затвердження «Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Вінниці на 2013 2020 рр.»
242.85kb.
Рішення від 06. 01. 2012 №619 17 сесія 6 скликання Про Програму соціального захисту окремих категорій громадян міста Вінниці на 2012-2020 роки
83.05kb.
Рішення від 30 листопада 2012 року №1484 Про затвердження Програми залучення інвестицій в економіку міста Ізюм на 2013-2015 р р
258.22kb.
Хv сесія уі скликання рішення № /12
259.8kb.
Рішення №46-16-12 16-ї сесії сільської ради уі скликання від 05. 06. 2012 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку
17.33kb.
Рішення №481 Від «24» 05. 2012 р. 14 сесія 6 скликання
265.25kb.
Рішення 29. 12. 2011 №365 м. Чернівці Про хід виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності в м. Чернівцях на 2008
48.04kb.
Рішення 16. 07. 2009 №1016 м. Чернівці Про внесення змін в рішення 36 сесії міської ради IV скликання від 29. 09. 2005 року №841 «Про затвердження переліку розміщення автозаправних станцій в місті Чернівцях»
14.61kb.
Рішення /десята сесія шостого скликання/ від 27 березня 2012 року
20.15kb.
Рішення (чотирнадцята сесія шостого скликання) 26 грудня 2012 року м. Мена
285.92kb.
Рішення №1017 Від " 21 " 06. 2013р. 21 сесія 6 скликання Про звернення до Прем'єр-міністра України
16.76kb.
Рішення від 23 травня 2013 року проект
13.07kb.