takya.ru страница 1
скачать файл

УКРАЇНА

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

________26________сесія _____VІ______скликання


РІШЕННЯ

від 31.08.2012 525-26/VІ


м.Дніпродзержинськ


Про набуття (припинення) юридичними

та фізичними особами права користування

земельними ділянками несільськогосподарського

призначення, які надаються у користування


по матеріалах інвентаризації

Розглянувши заяви (клопотання) про оформлення (переоформлення) права користування земельними ділянками Дніпродзержинського комерційного технікуму від 26.07.2012 №9-09/144 та Дніпродзержинського державного технічного університету від 26.07.2012 №9-09/143, товариства з обмеженою відповідальністю фірми «Поларис ЛТД» від 25.06.2012 №5-09/863, комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №2 м.Дніпродзержинськ» від 15.06.2012 №9-09/128, комунального закладу «Санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №43 «Зоренька» Дніпродзержинської міської ради від 15.06.2012 №9-09/129, публічного акціонерного товариства «Укрнафта» від 16.07.2012 №5-06/965, товариства


з обмеженою відповідальністю «Нива-2000» від 15.06.2012 №10-09/241, товариства з обмеженою відповідальністю «Придніпровський метизний завод» від 21.10.2011 №8-09/289, Гребневої Тетяни Іванівни від 02.02.2011 №Г-361, Коваленко Лесі Петрівни від 27.07.2011 №К-3112, Маляра Віталія Дмитровича від 15.06.2012 №М-2876, громадян Моісієнко Валентини Миколаївни
від 27.06.2012 №М-3168 та Моісеєнка Михайла Олександровича від 27.06.2012 №М-3169, Нікітіного Ігоря Петровича від 18.07.2012 №Н-3782 та
Дацюк Галини Василівни від 18.07.2012 №Д-3785, Рєпєтія
Віктора Володимировича від 18.07.2012 №Р-3790, від 18.07.2012 №Р-3794, Спектора Олександра Юрійовича від 28.02.2011 №С-821, Цуканова
Віктора Васильовича від 27.06.2012 №Ц-3174, службові записки управління земельних відносин міської ради від 06.06.2012 №12-09/519, від 22.06.2012 №12-09/577, акти обстеження стану та дотримання умов використання земельних ділянок, технічну землевпорядну документацію, враховуючи рішення міської ради від 14.01.2002 №408-26/ХХІІІ «Про затвердження Положення про загальні засади набуття, реалізації і припинення права користування земельною ділянкою в м.Дніпродзержинську», відповідно
до ст.ст.12, 93, 120, 123, 124, 126, пунктів а), е) ст.141 Земельного кодексу України, керуючись п.34 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати юридичним та фізичним особам земельні ділянки несільськогосподарського призначення по матеріалах інвентаризації
та визначити права на них згідно з додатком.

2. Затвердити перелік рішень міської ради та її виконавчого комітету, що втратили чинність у зв’язку зі змінами в землекористуванні, та внести відповідні зміни до землевпорядної документації згідно з графою 13 додатка.

3. Зобов’язати землекористувачів:

3.1. Оформити документи на право користування земельними ділянками (державні акти) в управлінні Держкомзему у м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської області.

3.2. Укласти протягом шістдесяти днів після прийняття цього рішення
в управлінні земельних відносин міської ради у встановленому порядку договори оренди земельних ділянок.

3.3. Звернутись до відповідного органу для здійснення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок відповідно до вимог чинного законодавства.

3.4. Надати до Об’єднаної державної податкової інспекції у м.Дніпродзержинську протягом 5 днів після державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок розрахунки земельних платежів за користування земельними ділянками та копії договорів оренди земельних ділянок.

3.5. Забезпечувати впорядкування земельних ділянок та догляд за прилеглими до них територіями відповідно до вимог Земельного кодексу України, використовувати земельні ділянки тільки за цільовим призначенням.

3.6. Не використовувати земельні ділянки способами, що не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив).

3.7. Співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав на землю сусідніх землекористувачів та використання земельних ділянок


з додержанням режиму охорони земель (раціональна організація територій, встановлення, зберігання межових знаків тощо).

3.8. Звернутися у разі зміни землекористувача у зв’язку з придбанням або відчуженням будівель та споруд протягом місяця до міської ради для внесення відповідних змін до документів на землекористування.

3.9. Зберігати зелені насадження на територіях земельних ділянок, здійснювати видалення зелених насаджень відповідно до вимог та порядку, визначених чинним законодавством.

4. Попередити землекористувачів про те, що:

4.1. У випадку використання земельних ділянок не за цільовим призначенням право користування земельними ділянками припиняється згідно зі ст.141 Земельного кодексу України та договорами оренди земельних ділянок.

4.2. На всі види нового будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на закріплених земельних ділянках необхідно одержати дозвіл у Дніпродзержинському регіональному відділі державного архітектурно-будівельного контролю в Дніпропетровській області.

4.3. Використовувати земельні ділянки до здійснення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок забороняється.

5. Землекористувачам безперешкодно надавати представникам комунальних підприємств, служб, а також представникам інших підприємств доступ до земельних ділянок для здійснення обслуговування та ремонту мереж, які знаходяться в їхньому віданні та розташовані в межах земельних ділянок.

6. Покласти відповідальність за збереження меж земельних ділянок на землекористувачів, яким відповідно до цього рішення надано в користування земельні ділянки.

7. Вилучити з користування:

7.1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Придніпровський метизний завод» земельну ділянку за адресою: пров.3-й Баглійський, 1С загальною площею 0,2156 га у зв’язку із відчуженням нерухомого майна,
у зв’язку з чим:

7.1.1. Визнати таким, що втратив чинність, рядок 1 пункту 4 додатка


до рішення міської ради від 29.02.2008 №340-19/V.

7.1.2. Зобов’язати Пантюхова Олександра Никифоровича оформити документи на землекористування.

7.2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Нива-2000» земельну ділянку по вул.Коксохімічна загальною площею 0,8489 га у зв’язку
з відчуженням нерухомого майна, у зв’язку з чим:

7.2.1. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 9 додатка


до рішення міської ради від 31.03.2011 №80-06/VІ.

7.2.2. Зобов’язати Бектемірова Аскара Молдагалімовича оформити документи на землекористування.

7.3. Громадянина України Цуканова Віктора Васильовича земельну ділянку за адресою: просп.Ювілейний, 5 загальною площею 0,0015 га у зв’язку із невикористанням, у зв’язку з чим:

7.3.1. Визнати таким, що втратив чинність, пункту 34 додатка


до рішення міської ради від 27.06.2008 №418-23/V.

7.3.2. Повернути 0,0012 га до управління житлового господарства міської ради та 0,0003 га – до земель міської ради.

7.4. Фізичної особи – підприємця, громадянина України Маляра
Віталія Дмитровича земельну ділянку за адресою: пров.3-й Баглійський, 8 загальною площею 0,0930 га у зв’язку із відчуженням нерухомого майна, у зв’язку з чим:

7.4.1. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 56 додатка


до рішення міської ради від 25.03.2005 №516-18/ІV.

7.4.2. Зобов’язати Управління Дніпродзержинської єпархії Української Православної Церкви оформити документи на землекористування.

8. Унести до рішень міської ради такі зміни:

8.1. Графу 9 пункту 3 додатка до рішення міської ради


від 29.02.2012 №375-20/VІ доповнити кодом цільового використання землі «03.13», землекористувач Олійник С.Г.

8.2. У графі 9 пункту 1 додатка до рішення міської ради


від 29.05.2012 №458-23/VІ замість слова «комплексу» читати слово «корпусу», землекористувач ПАТ «Дніпровагонмаш».

8.3. У графі 3 пункту 2 додатка до рішення міської ради


від 29.02.2012 №375-20/VІ замість слова «комплексу» читати слово «коледжу», землекористувач ТОВ ЗТФ «МіКомп».

9. Унести зміни в документи на землекористування у зв’язку


з перейменуванням:

9.1. Комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №2» на комунальний заклад «Санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №43 «Зоренька» Дніпродзержинської міської ради.

9.2. Відкритого акціонерного товариства «Укрнафта» на публічне акціонерне товариство «Укрнафта».

10. Зобов’язати оформити документи на землекористування у зв’язку


з набуттям права власності на нерухоме майно:

10.1. Громадянина Трофімова Тимура Олександровича на земельну ділянку за адресою: вул.Рєпіна, 18 загальною площею 0,0928 га.

10.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Макротекс» на земельну ділянку за адресою: 3-й Баглійський, 1Г та сплатити кошти за весь період фактичного користування земельною ділянкою.

11. Залишити дійсним договір оренди від 07.11.2002 №0550 на земельну ділянку за адресою: Західний проїзд, 1, укладений між Дніпродзержинською міською радою та громадянином Рєпєтієм Віктором Володимировичем,


у зв’язку з відмовою від укладання договору оренди земельної ділянки
та визнати такими, що втратили чинність, п.45 додатка до рішення міської ради від 24.12.2007 №323-17/V та п.31 додатка 1 до рішення міської ради
від 29.10.2010 №1071-56/V.

12. Скасувати пункт 7.3. рішення міської ради від 28.01.2011 №36-04/VІ та зобов’язати громадянку Талмазу Ганну Іванівну поновити договір оренди земельної ділянки за адресою: просп.Аношкіна, 7Б.

13. Надати дозволи на розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки:

13.1. Громадянці Моісієнко Валентині Миколаївні за адресою:
вул.Сачка, 5 (вбудоване приміщення №49) загальною площею 0,0025 га для розміщення нотаріальної контори.


13.1.1. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 31 додатка
до рішення міської ради від 27.05.2008 №395-22/V та розірвати договір оренди
з Моісеєнком Михайлом Олександровичем.

13.2. Громадянинові Нікітіну Ігорю Петровичу за адресою: просп.Аношкіна, 77, приміщення 9А з підвалом загальною площею 0,0055 га для розміщення нежитлових приміщень № 9А.

13.2.1. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 23 додатка
до рішення міської ради від 27.08.2004 №384-15/ХХІV та розірвати договір оренди з Дацюк Галиною Василівною.

13.3. Товариству з обмеженою відповідальністю фірми «Поларіс ЛТД» за адресою: 3-й Баглійський провулок, 1Д для розміщення ремонтно-механічної ділянки енерго-механічного відділу.

13.4. Дніпродзержинському державному технічному університету
за адресою: вул.Коваленко, 10 загальною площею 0,5477 га.


13.4.1. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 додатка 1
до рішення міської ради від 24.12.2008 №557-31/V.

13.5. Громадянинові Рєпєтію Віктору Володимировичу за адресою: Західний проїзд, 1А для розміщення автозаправочного блоку (автотранспортне підприємство).

14. Припинити право користування ДП «Центральний ринок м.Дніпродзержинска» Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств земельними ділянками за адресами:

14.1. Пров.Кирпичний, 69 (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 07.07.1995 №67) у зв’язку із відсутністю права на користування земельною ділянкою ДП «Центральний ринок м.Дніпродзержинска» Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств.

14.2. Вул.Мурахтова (договір оренди земельної ділянки від 01.11.2002 №0539) загальною площею 0,0953 у зв’язку із закінченням строку дії договору та неповерненням земельної ділянки у добровільному порядку.

15. Організацію та виконання цього рішення покласти на управління земельних відносин міської ради (Варивода), контроль – на постійну комісію міської ради з питань земельних ресурсів, комунальної власності та інвестицій (Переверзєв).


Міський голова С.О.САФРОНОВ

Додаток

до рішення міської ради

від 31.08.2012525-26/VІ


ПЕРЕЛІК


землекористувачів та відомостей про земельні ділянки, які надаються

по матеріалах інвентаризації земельних ділянокз/п

Найменування юридичних та фізичних осіб

(юридична адреса

та код ЗКПО)

Місце знаходження земельної ділянкиЗагаль-на площа земельної ділянки (га)

Загаль-на площа земельної ділянки спільного користування (га)

Частка (частина) користування земельної ділянки (%, га)

Площа земельної ділянки для нарахування земельних пла-тежів (га)

В тому числі :

Із яких земель надається

(вилучається)

земельна ділянка та площа земельної

ділянки, що

вилучається


Рішення, що втратило

чинність повністю або частковоПлоща земель-ної ділянки по цільо-вому призначенню (га)

Цільове

призначення

(код цільового використання землі)


Вид землекористування

Строк землекористування (рік)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Фізична особа-підприємець
громадянка України

Гребнева Тетяна Іванівна

(2002615406)


вул.Ніколенка, 10/21

0,0573

0,0565

1,18%

0,0007


0,0015

0,0007*
0,0008

для розміщення перукарні (вбудоване приміщення №44)

(03.13)
-//-
оренда


10

0,0015 – із земель Гребневої Т.І.
0,0009 – вилучити до земель міської ради


п.7 додатка

до рішення міської ради від 15.10.2001 №444 втратив чинність2

Громадянка України Коваленко Леся Петрівна

(3042501627)
вул.Димитрова, 145А

0,05980,0598

0,0598

0,0001


для розміщення магазину

(03.07)
охоронна зона
оренда


10

0,0598 – із земель Пільгуй І.М.


р.2 п.10 додатка 1

до рішення міської ради від 21.05.2007 №962-51/V втратив чинність3

Громадянин України Спектор Олександр Юрійович

(2305822990)
вул.Галини Романової, 4В

0,00920,0092

0,0092

для розміщення офісу

(03.09)


оренда


10

0,0092 – із земель Білоусова Д.В.
0,0150 – вилучити до земель міської ради


п.21 додатка

до рішення виконкому міської ради від 12.07.2000 №254 втратив чинність*- частка земельної ділянки багатоповерхового будинку в спільному користуванні
Міський голова С.О.САФРОНОВ

скачать файлСмотрите также:
Рішення від 31. 08. 2012 №525-26/ V і м. Дніпродзержинськ Про набуття (припинення) юридичними та фізичними особами права користування земельними ділянками несільськогосподарського призначення
113.83kb.
Рішення /проект/ №
13.87kb.
Рішення 24. 04. 2013 №114 м. Дніпродзержинськ Про організацію в місті відпочинку й оздоровлення дітей та підлітків улітку 2013 року
223.55kb.
Рішення №514 від 11 березня 2008 року Про внесення змін у додаток 6 до рішення обласної ради від 23. 06. 05р. №380 "Про надання у користування мисливських угідь у Львівській області"
40.59kb.
Рішення дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання
16.97kb.
Рішення про призначення: Потапенка Володимира Івановича заступником голови Харківського апеляційного господарського суду; Єфіменка
139.6kb.
Рішення №11/12 Від серпня 2012 року село Малий Кучурів Про внесення змін до сільського бюджету на 2012 рік
155.58kb.
Рішення від 24. 06. 2011 №6-10/ V і м. Черкаси Про протест прокурора області на рішення обласної ради від 29. 05. 2003 №9-9 "Про надання у користування мисливських угідь у Черкаській області"
11.13kb.
Рішення від 27. 12. 2012 №17/2012 м. Долина Про виконання рішення районної ради від 03. 02. 2011 №54-5/2011 Про затвердження Програми розвитку
64.27kb.
Відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про проведення земельних аукціонів для продажу земельних ділянок або права їх оренди в м
18.29kb.
Рішення від 27. 12. 2012 №325-17/2012 м. Долина Про виконання рішення районної ради від 03. 02. 2011 №53-5/2011 «Про Програму розвитку молодіжного житлового будівництва в Долинському районі на 2011, 2012 роки»
54.74kb.
Розпорядження міського голови від 21. 09. 2012 №322-р м. Сніжне Про перерозподіл планових асигнувань по кошторису доходів та видатків загального фонду уптасзн на 2012 рік
47.83kb.