takya.ru страница 1
скачать файл

Тема : Розв язування задач з теми «Сума кутiв трикутника»

Мета: Продовжити формування вмiнь та навичок розв язувати задачi з теми «Сума кутiвт трикутника».

Сприяти розвитковi самоосвiтньоi математичноi компетентностi,

логiчного мислення та навичок самоконтролю.

Удосконалювати вмiння ров’ язувати задачi ,застосовуючи поняття зовнiшнього кута трикутника та його властивостi .Працювати над розвитком здоров’ язберегаючоi компетентностi учнiв.Обладнання: тести,диски.

Хiд уроку

  1. Перевiрка виконання домашнього завдання

  2. Актуалiацiя завдань

  1. Що ви знаете про трикутник?

(включити диск з теми «Трикутники»)

2.Чи iснуе трикутник з кутами:

а) 30°; 60°; 90°?

б) 46°; 160°; 4°?

в) 75°; 90°; 25°?

3. Чи може в трикутнику бути:

а) два тупих кута?

б) три тупих кута?

в) один тупий кут?

г) тупий i прямий кут?

д) два прямих кута?

4. В якому трикутнику сума кутiв більша,в гострокутному чи тупокутному?

5.Скiльки гострих кутiв може бути в трикутнику?

6.Чи може прямокутний трикутник бути рiвнобедреним ?рiвностороннiм?


IIIРозв `язування задач

Робота за группами

група А група Б

№716,стор. 179 №723 (а), стор. 179

B Дано: АВС B Дано: АВС

Ļ А : ĻВ : ĻС =2:3:7 Ļ А = 70°

Знайти: ĻА, Ļ В, ĻС K M ĻВ = 30°

A C АМ бiсектр. Ļ А

Рiшення: A C СК бiсектр. ĻС

Ļ А :+ĻВ +ĻС = 180 Знайти: Ļ 1

ĻА = 2x, Ļ В = 3x , ĻС = 7x Рiшення:

2x + 3x + 7x= 180° ĻС= 180° - (70° +30°) = 80° X = 15 Ļ А = 2 15°= 30°

X = 180° : 12 АМ бiсектр. Ļ А,тоді

L2 =L3 = 70° :2 =35° ĻВ = 315° = 45° СК бiсектр. ĻС,тоді L4=L5 ĻС = 7 15° = 105° = 80° :2=40 Вiдповiдь : 30°,45°,105° L1 +L2+L4 =180°

L1+35° +40° =180°

L1 =180° -75= 105°

Вiдповiдь : 105°


Фiз. хвилинка

№717 збiрник №406,стор.66

B

Дано: АВС Дано: АВСLB в 3 р.б. L А B ВМ висота

A C LA =100° ВК бысектр.LB

Знайти: ĻА, Ļ В, ĻС L1= 10°

Рiшення: A LA = 70°

I спосiб M K C Знайти: Ļ В, ĻС

За властивiстю зовнiшнього кута Рiшення:

LA + LB =L1

Нехай LA =x,тодi LB =3x ВМ висота, LM =90°

X +3x =100° L2=90° -70°= 20°

4x =100° L1 +L2 =10°+20°=30°

X =25° LA ВК бысектр.LB,тодi

LB =75° LD =30° 2 =60°

LC =80° LC=180° - (70°+60°)=50°

II спосiбРозв `язування задач усно за готовими малюнками

1.


A

20°
10°

B
60°

80°

C

50°

70°
Знайти третiй кут,вказати вид трикутника

2. B

160°&?

A C


3. В

А С


130° 110°

В ?


4.
А С

40°


Самостiйна робота за тестами

IVДомашне завдання: гр.А: №744,№745 стор.181

гр.Б: № 722,№723(б) стор. 179

VПiдсумок урокуVIПрезентацiя роботи учнiв з теми «Трикутник.Сума кутiв трикутника»

скачать файлСмотрите также:
Тема : Розв язування задач з теми «Сума кутiв трикутника» Мета: Продовжити формування вмiнь та навичок розв язувати задачi з теми «Сума кутiвт трикутника»
53.3kb.
Урок №29 Тема уроку. Розв'язування вправ І задач на тему: «Декартові координати на площині»
134.07kb.
Урок-аукціон. 5 клас. Математика. Тема. Розв’язування вправ з теми «Звичайні дроби»
64.21kb.
Закон збереження механічної енергії. Розв’язування задач
44.18kb.
Розв’язування задач на знаходження площі трикутника
22.45kb.
Урок: комбінований з елементами дослідження. Хід уроку. І. Організаційний момент. Оголошення теми і мети уроку
20kb.
Тема уроку: Чудові точки і лінії трикутника. Мета
50.02kb.
Розв’язування тригонометричних рівнянь
41.74kb.
Нова програма з математики орієнтує вчителя на необхідність формування в учнів умінь розв’язувати задачу різними способами
74.21kb.
Тема: Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера. Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора
89.99kb.
Урок 5 Урок краси Тема. Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел. Складання І розв'язування задач за малюнком. Мета
113kb.
Екологічна проблема очима математики
61.71kb.