takya.ru страница 1
скачать файл
http://szenki.in.ua/administrator/index.php?petrozp КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

5 клас. ( 4 год. на тиждень)

уроку

ТЕМИ, ВИДИ ПИСЬМОВИХ

РОБІТ

Дата уроку

Примітки

І С Е М Е С Т Р

Тема № 1. Повторення ( 8 год. )

1

Повторення начального материалу за попередні класи2

Розв’язування вправ і задач3

Додавання натуральних чисел.4

Нульовий зріз5

Аналіз нульового зрізу.Віднімання натуральних чисел.6

Розв’язування прикладів.7

Тематична перевірка № 18

Аналіз тематичної перевірки.1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ.

Тема № 2.Натуральні числа. Додавання і віднімання ( 12 год.)

9

Число. Натуральні числа Натуральний ряд чисел і його властивості Число нуль.10

Нумерация натуральных чисел. Десяткова система числення. Класи та розряди натуральных чисел більших,ніж мільйон. Інша система числення.11

Розв’язування вправ і задач.12

Округлення натуральних чисел. Правила округлення.13

Розв’язування вправ і задач.14

Розв’язування вправ і задач.15

Додавання.Компоненти додавання. Переставна і сполучна властивості додавання. Властивості суми.16

Розв’язування вправ і задач.17

Віднімання. Компоненти віднімання. Віднімання суми від числа і числа від суми. Додавання та віднімання різниці.18

Віднімання числа від різниці. Табличне, усне, письмових додавання та віднімання.19

Тематична перевірка № 220

Аналіз тематичної перевірки.Тема № 3. Величини. Вирази. Формули. Рівняння. ( 8 год.)

21

Величини. Вимірювання величин. Метрична система мір. Приклади неметричних мір.22

Величини.23

Вирази. Числові та буквені вирази. Числове значения буквеного виразу.24

Формули.Обчислення за формулами.25

Рівняння. Корінь рівняння.26

Порівняння натуральних чисел. Нерівності.27

Тематична перевірка № 328

Аналіз тематичної перевірки.ТЕМА № 4. Множенная та ділення натуральных чисел. Властивості множенная та ділення натуральных чисел.( 10 год.)

29

Аналіз контрольної роботи Множення. Компоненти множення.30

Ділення. Компоненти ділення.31

Переставна, сполучна та розподільна властивості множенная.32

Множенная та ділення на роз рядну одиницю.33

Розв’язування задач і вправ.34

Письмове множенная. Правило множення.35

Письмове ділення. Правило ділення. Ділення з остачею.36

Письмове ділення. Прикидка результату.37

Тематична перевірка № 438

Аналіз тематичної перевірки.2. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ.

ТЕМА № 5. Точка. Пряма. Відрізок. Промінь. Ламана. Кут.( 12 год.)

39

Основні геометричні фігури; точка, пряма, площина. Лінії, види ліній.40

Промінь. Відрізок. Вимірювання довжини відрізка. Одиниці вимірювання довжини.41

Розв’язування вправ.42

Числовой промінь. Шкала. Види шкал, їх використання.43

Побудова відрізка певної довжини. Ламана. Довжина ламаної.44

Розв’язування вправ.45

Кут. Транспортир. Вимірювання кутів. Рівність кутів. Види кутів; розгорнутий, прямий, гострий, тупий.46

Розв’язування вправ. Бісектриса кута.47

Розв’язування вправ на побудову та вимірювання кутів.48

Практична робота на побудову та вимірювання кутів.

Розв’язування вправ.49

Тематична перевірка № 550

Аналіз тематичної перевірки.Тема №6. Многокутники: трикутник, квадрат, прямокутник.

Многогранники: куб, прямокутний паралелепіпед. Площі та об’єми

(17 год.).

51

Аналіз контрольної роботи Многокутник. Периметр многокутника.52

Квадрат. Прямокутник. Периметр квадрата і прямокутника.53

Трикутник. Види трикутників. Периметр трикутника.54

Трикутник. Види трикутників. Периметр трикутника.55

Рівні фігури.56

Площа квадрата. Площа прямокутника. Одиниці вимірювання площі. Квадрат числа.57

Обчислення площ за формулами.58

Обчислення площ за формулами.59

Прямокутний паралелепіпед, його виміри.60

Куб. Одиниці об’єму. Куб числа.61

Об'єм прямокутного паралелепіпеда. Об'єм куба.62

Формули об’ємів куба і прямокутного паралелепіпеда.63

Обчислення об’ємів.64

Розв’язування задач і вправ на многокутники та многогранники.65

Тематична перевірка № 6.66

Аналіз тематичної перевірки67

Семестрове оцінювання2 СЕМЕСТР

111. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ.

ТЕМА № 7. Звичайні дроби. ( 15 год.)

68

Дробові числа. Дріб як частина цілого.69

Чисельник і знаменник дробу. Дріб як форма запису частки від ділення двох натуральних чисел. Запис натурального числа у вигляді звичайного дробу.70

Розв'язування вправ на дроби.71

Правильні і неправильні дроби.

Дробові числа.72

Виділення цілої частини з неправильного дробу.73

Порівняння дробів.74

Перетворення дробових чисел у неправильний дріб.75

Додавання та віднімання дробів

з однаковими знаменниками.76

Додавання й віднімання дробів

з однаковими знаменниками.77

Додавання і віднімання дробових чисел.78

Розв'язування задач на знаходження

дробу від числа.79

Розв'язування задач на дробові числа.80

Розв'язування задач і вправ на дроби.81

Тематична перевірка № 782

Аналіз тематичної перевіркиТема 8. Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових

дробів (10 год.)

83

Десятковий дріб. Читання і запис

десяткових дробів.84

Десятковий дріб. Читання і запис

десяткових дробів85

Порівняння десяткових дробів.86

Округлення десяткових дробів.87

Округлення десяткових дробів.88

Додавання і віднімання десяткових дробів.89

Додавання і віднімання десяткових дробів90

Розв'язування вправ і задач на додавання

і віднімання десяткових дробів.91

Тематична перевірка № 8.92

Аналіз тематичної перевіркиТема 9. Множення десяткових дробів. Ділення натуральнихдробів на натуральне число ( 11 год.)

93

Множення десяткових дробів.94

Множення десяткових дробів.95

Множення десяткових дробів.96

Множення дробів на розрядну одиницю.97

Множення дробів на розрядну одиницю.98

Ділення десяткових дробів на натуральне число.99

Ділення десяткових дробів на натуральне число.100

Ділення десяткових дробів на натуральне число.101

Розв'язування вправ і задач.102

Тематична перевірка № 9.103

Аналіз тематичної перевіркиТема 10. Ділення десяткових дробів. Дії з десятковими

дробами ( 11 год.)

104

Ділення на десятковий дріб.105

Ділення на десятковий дріб.106

Ділення на десятковий дріб.107

Округлення частки. Перетворення

звичайного дробу на десятковий дріб108

Округлення частки. Перетворення звичайного дробу на десятковий дріб.109

Розв'язування задач на всі дії з десятковими дробами.110

Розв'язування вправ і задач на всі дії з дробами.111

Розв'язування вправ і задач на всі дії з десятковими дробами.112

Розв'язування вправ і задач на всі дії з десятковими дробами.
113

Тематична перевірка №10.114

Аналіз тематичної перевіркиТема 11. Масштаб. Відсотки. Середнє арифметичне кількох чисел. Мікрокалькулятор(13 год.)

115

Масштаб. Знаходження відстані на географічній карті.116

Масштаб. Знаходження відстані на географічній карті.

Практична робота з картою.117

Середнє арифметичне, його використання.118

Середнє значення величин.119

Відсотки. Знаходження відсотків числа.120

Відсотки. Знаходження відсотків числа.121

Знаходження числа за його відсотками.122

Знаходження числа за його відсотками.123

Розв'язування задач на відсоткові

розрахунки.124

Розв'язування вправ і задач на відсотки

за допомогою калькулятора.125

Розв'язування вправ і задач

на відсотки.126

Тематична перевірка № 11127

Аналіз тематичної перевіркиТема № 12.ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО

МАТЕРІАЛУ ( 12 год.)

128

Розв'язування вправ на всі дії з числами.129

Розв'язування вправ на всі дії з числами.130

Розв'язування рівнянь.131

Розв'язування задач на рух і дроби.132

Тематична перевірка №12.

Повторення133

Аналіз тематичної перевірки.134

Розв'язування задач на знаходження чисел за їх сумою і різницею та задач на знаходження чисел за їх, сумою (різницею) та кратним відношенням.135

Розв’язування задач.136

Розв'язування задач геометричного змісту та логічних задач.137

Розв'язування задач геометричного змісту та логічних задач.138

Розв’язування задач.139

Тематична перевірка (річна)№13.140

Аналіз підсумкової тематичної перевірки. Підсумковий урок.


скачать файлСмотрите также:
Теми, види письмових
168.87kb.
Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми "Складнопідрядне речення"
37.97kb.
Тести до теми „Українська революція (лютий 1917 р. – грудень 1917 р)”
72.34kb.
Матеріали для факультативних занять з теми
104.76kb.
Урок за типом вивчення нового навчального матеріалу та первинне його закріплення
212.1kb.
Закон збереження механічної енергії. Розв’язування задач
44.18kb.
Урок: комбінований з елементами дослідження. Хід уроку. І. Організаційний момент. Оголошення теми і мети уроку
20kb.
Какие вехи в истории тгу дали ему звание Первого вуза в Сибири
18.61kb.
Міста України, уводить в обіг 24 липня 2003 р
17.89kb.
Тема : Розв язування задач з теми «Сума кутiв трикутника» Мета: Продовжити формування вмiнь та навичок розв язувати задачi з теми «Сума кутiвт трикутника»
53.3kb.
Уроках української мови Упорядник методист рмк м. Бігайло Миколаїв 2012
127.08kb.
Кафедра географії та краєзнавства
874.91kb.