takya.ru страница 1
скачать файл
Тест із географії

Тест складається з 60 завдань різних форм. Відповіді на завдання Ви маєте позначити в бланку відповідей. Правила виконання подано перед завданнями кожної нової форми.

Інструкція щодо виконання тесту

 1. Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.

 2. Намагайтеся виконати всі завдання.


Інструкція щодо заповнення бланка відповідей

 1. До бланка записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.

 2. Відповіді вписуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції до кожної форми завдань.

 3. Якщо Ви позначили відповідь неправильно, можете виправити ії у відповідному місці бланка.

 4. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних у бланку.


Завдання 1—40 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один пра­вильний. Виберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді і позначте його в бланку згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку тому, що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк. Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1. Визначте, що вивчає наука географія.

А властивості та будову матерії, закони її руху;

Б склад, будову, властивості та перетворення речовин навколишнього світу.

В просторові відношення та форми реального світу;

Г природу земної поверхні, розміщення населення та господарства.
2. Укажіть, у якій із вказаних на меридіані 30° сх. д. точок, позначених на карті буквами, сонце зійде 20 грудня найраніше за всесвітнім часом.

А T;

Б R;

В S;

Г P

3. Знайдіть неправильне твердження щодо призначення приладу, який визначає параметри географічних явищ чи об'єктів.

А нівеліром вимірюють відносну висоту місцевості;

Б гігрометром вимірюють атмосферний тиск;

В ехолотом вимірюють глибину водойм;

Г сейсмографом вимірюють силу коливань земної кори.

4. Укажіть шар, який не виділяють в материковому типі земної кори.
А гранітний;


Б осадовий;

В базальтовий; Г метаморфічний.

5. Укажіть, якій водоймі, що містить у назві слово «море», відповідає географічне поняття «море».

А Каспійське море; Б Мертве море; В Охотське море; Г Київське море.
6. Укажіть, якому поняттю відповідає визначення: «кристали льоду, що осідають на гілках дерев, проводах тощо за туманної морозної безвітряної погоди».

А сніг;

Б паморозь;

В іній;

Г ожеледь.

7. Укажіть, який меліоративний захід необхідно застосувати для зменшення кислотності ґрунту.

А гіпсування; Б вапнування; В розсолення; Г кислування.

8. Серед ознак Світового океану укажіть ту, що не є характерною для нього.
А серединні хребти утворюють єдину систему;


Б рух води відбувається на поверхні, а в товщі і придонних шарах -вода у стані спокою;

В температура води переважно залежить від географічної широти і розподіляється на його поверхні зонально;

Г середня солоність становить приблизно 35 - 36 проміле.

9. Укажіть гірську країну, що складається з кількох паралельних хребтів, витяг-
нутих із півночі на південь, які утворюють вузли з вершинами: Аконкагуа, Ко-
топахі, Чимборасо.


А Гімалаї;

Б Великий Вододільний хребет; В Анди; Г Аппалачі.

10. Укажіть причину значної (2000-3000 мм) кількості опадів на Тихоокеанському
узбережжі в помірному кліматичному поясі Північної Америки.


А безперешкодне перенесення пасатами повітряних мас із північного сходу на південний захід від тропічних широт;

Б зіткнення арктичних, помірних і тропічних повітряних мас на рівнинній те-риторії;

В повітряні маси з південного заходу піднімаються навітряним схилом Кордільєр;

Г вільне проникнення холодних повітряних мас із Північного Льодовитого океану.

11. Укажіть пору року та причину найбільшого річкового стоку на східному узбе-
режжі Євразії.


А влітку - мусонні дощі;

Б весною - танення значного снігового покриву;

В взимку - надходження повітряних мас з Атлантики;

Г восени - інтенсивне танення льодовиків.
12. Укажіть неправильне твердження щодо розташування природних зон Африки.
А на рівнинній частині лісостеп займає лише північне узбережжя;


Б природні зони знаходяться на материку симетрично відносно екватора;

В твердолисті ліси та чагарники знаходяться в субтропічному кліматичному поясі;

Г савани простягаються на північ і на південь від екваторіальних лісів.
13. Укажіть тварину, що не є представником фауни Антарктики.
А морський леопард;


Б криль;

В буревісник;

Г лемінг.
14. Укажіть головну причину забруднення південно-східного узбережжя Австралії.
А концентрація великих міст і промислових підприємств;


Б видобуток залізної руди відкритим способом;

В видобуток на шельфі Тасманового моря нафти, що є головною експортною

продукцією країни; Г лісозаготівля переважно хвойних порід дерев.
15. Оберіть неправильне твердження щодо кордонів України.
А найдовший - із Росією;
Б морський - із Туреччиною;


В найкоротший - із Словаччиною;
Г на півночі - із Білоруссю.

16. Розгляньте фрагмент контурної карти. Визначте місцевий час у пункті Л, якщо в пункті К за місцевим часом у цей мо­мент 13 година 04 хвилини. А 13 год 24 хв; Б 12 год 44 хв; В 12 год 59 хв; Г 13 год 09 хв.

17. Укажіть тектонічну структуру, на якій розташований Словечансько-Овруцький кряж.

А Карпатський передгірний прогин;

Б Дніпровсько-Донецька западина;

В Західноєвропейська платформа;
Г Український кристалічний щит.
18. Укажіть, яким умовним знаком позначають на карті родовища корисних копа-
лин: Білозерське, Керченське, Криворізьке.

19. Укажіть, для якої групи ресурсів використовують такі показники:
теплозабезпеченість, ступінь зволоженості, континентальність клімату.
А рекреаційні;


Б водні;

В агрокліматичні;

Г енергетичні.
20. Укажіть, до басейну якої річки відносяться притоки: Збруч, Серет, Лімниця,
Стрий.


А Дунай; Б Дністер; В Дон; Г Дніпро.

21. Визначте, для якого регіону України типовими є сухостепові сопкові, сухостепові
рівнинно-височинні, лісостепові (дубово-грабові шиблякові передгірні), лучні
остепнені (яйлинські), субсередземноморські прибережно-схилові ландшафти.
А Поділля;


Б Закарпаття; В Приазов'я; Г Крим .

22. Укажіть, які з природно-заповідних об'єктів є національними природними парками.
А Шацький, Синевир, Святі Гори;


Б Чорноморський, Асканія-Нова, Дунайський; В Софіївка, Тростянець, Веселі Боковеньки; Г Канівський, Поліський, Кримський.

23. Укажіть, якому поняттю відповідає визначення: «встановлення виробничих
взаємозв'язків між спеціалізованими підприємствами, які спільно працюють
над виробництвом складної продукції».


А концентрація; Б спеціалізація; В кооперування; Г комбінування.

24. Укажіть, біля якої з атомних електростанцій України знаходиться місто-су-
путник Енергодар.


А Хмельницької;

Б Запорізької;

В Південноукраїнської;

Г Рівненської.
25. Оберіть правильний варіант ланцюга виробництва продукції в Україні «місто -галузь - підприємство - продукція - чинник розміщення»:

Місто

Галузь

Підприємство

Продукція

Чинник розміщення

А

Житомир

легка

льонокомбінат

одяг

сировинний

Б

Миколаїв

кольорова металургія

глиноземний завод

глинозем

транспортний

В

Київ

харчова

кондитерська фабрика

тістечка

науковий

Г

Запоріжжя

чорна металургія

титано-магнієвий комбінат

титан

гідроенергетичний


26. Укажіть неправильне твердження про соціальну сферу в Україні. А рівень розвитку сфери в аграрних регіонах вищий, ніж у промислових; Б задовольняє духовні та матеріальні потреби населення; В має певні територіальні відмінності в галузевій структурі;

Г складовою сфери є туризм.


27. Визначте, який із по- значених на картос- хемі буквами районів України за агрокліма- тичними умовами найбільш придат- ний для вирощування цу- крових буряків.

28. Оберіть населені пункти України, які стали курортами завдяки джерелам міне-ральних вод, що мають лікувальні властивості. А Батурин, Глухів, Чигирин; Б Торчин, Малин, Лебедин; В Ковель, Конотоп, Синельникове; Г Хмільник, Слов'янськ, Свалява.
29. Укажіть, який із промислових центрів не знаходиться в Донецькому економіч-ному районі. А Макіївка; Б Кременчук; В Маріуполь; Г Алчевськ.
ЗО. Укажіть економічний район, де у переліку продукції є хоча б одна, що не ха-рактерна для його спеціалізації.

Економічний р - н

Продукція галузей спеціалізації

А

Подільський

цукор, річкові судна, фосфатні добрива

Б

Причорноморський

олія, морські судна, рибні консерви

В

Столичний

літаки, річкові судна, цукерки

Г

Центральний

комбайни, буре вугілля, азотні добрива


31. Укажіть, як називається акваторія моря, що перебуває під контролем прибе-режної держави на відстані 200 морських миль від берега. А відкрите море (відкритий водний простір); Б територіальні води;

В виключна економічна зона;

Г внутрішні води.
32. Укажіть міжнародну організацію, членом якої є Азербайджан. А НАФТА; Б ГУАМ; В ОПЕК; Г АСЕАН.
33. Укажіть головний чинник того, що переважна більшість країн Африки належить до країн, що розвиваються.

А недостатньо мінеральної сировини та енергії промислових масштабів, низь-кий показник ресурсозабезпеченості;

Б несприятливі природні умови для розвитку сільського господарства та про-мисловості;

В віддаленість від економічно розвинутих країн світу;

Г низький рівень розвитку продуктивних сил та характер матеріальних відносин в сфері виробництва .

34. Укажіть, у якому регіоні США знаходиться мегалополіс Сансан.
А Приозер'я;
Б Каліфорнія;
В Гірські штати;


Г Тихоокеанський Північний Захід.
35. Розгляньте діаграму співвідношення виробленої енергії різними типами електростанцій у країні, що імпортує 4/5 енергоресурсів. Укажіть цю країну.

А Франція; Б Норвегія; В Литва; Г Японія.36.Визначте, у якому історико-географічному районі Китаю господарський профіль визначають паливно-енергетичний, металургійний, лісопромисловий комплекси, багатогалузеве сільське господарство а також міста Аньшань, Харбін, Далянь.

А Південь;

Б Центр;

В Південний Захід; Г Північний Схід.

37. Укажіть металургійну базу, формування якої було зорієнтовано на розміщення
залізорудного басейну.


А Урал; Б Сілезія; В Пітсбург; Г Рур.

38. Укажіть серед європейських країн лідера з виробництва легкових автомобілів.
А Велика Британія;


Б Італія; В Іспанія; Г ФРН.

39. З'ясуйте, для якої групи країн характерний екстенсивний тип ведення сіль-
ського господарства.


А Австрія, Швейцарія, Швеція;

Б Велика Британія, Нідерланди, Бельгія;

В Афганістан, Бангладеш, Пакистан;

Г Чехія, Угорщина, Польща.
40. Укажіть, якої спеціалізації набувають європейські центри Кембридж, Мюнхен, Ніцца.

А туристсько-розважальні комплекси;

Б науково-дослідні парки;

В фінансові столиці;

Г біосферні заповідники.
У завданнях 41 — 50 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один, на Вашу думку, правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Перенесіть позначки до бланка згідно з інструкцією. Усі інші види Вашого запису у бланку комп'ютерна програма реєструватиме як помилку!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк! Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

А

Б

В

Г

Д
1
23
441.Установіть відповідність між геосферами та їхніми компонентами.
1 атмосфера; А сніг;


2 біосфера; Б озон;

3 гідросфера; В водорость;

4 літосфера. Г шосе;

Д пісок.

42. Установіть відповідність між типами клімату та кліматограмами.

1 субтропічний Північної півкулі;

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
42 субтропічний Південної півкулі;

3 субекваторіальний Північної півкулі;

4 субекваторіальний Південної півкулі.


43. Установіть відповідність між назвами родовищ корисних копалин і їхніми зоб-

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4раженнями, позначеними буквами на фрагменті контурної карти.

44. Розгляньте космічний знімок. Установіть відповідність між інформацією про певні акваторії (позначена цифрами), та акваторіями (позначені на космічному

знімку буквами).

1 грабен альпійського горо-творення;

2 схил палеозойської Скіфської плити;

3 протока, що розділяє місто на європейську та азійську частини;

4 схил давньої докембрійської Схід­ноєвропейської платформи.

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4
45. Установіть відповідність між характеристиками галузей тваринництва У країни та їхніми назвами.

 1. найдавніший напрям у тваринництві; у південних регіо- А звірівництво; нах розводять тонкорунну асканійську породу, у Карпа- Б скотарство; тах смушкове виробництво, з молока виготовляють В вівчарство; бринзу; Г свинарство;

 2. займає провідне місце у тваринництві, забезпечує сиро- Д бджільництво. виною виробництво м'ясних продуктів, сиру, шкіряне виробництво; поширені породи: червона степова, сіра українська, чорно-ряба;

 3. А

  Б

  В

  Г

  Д

  1
  2
  3
  4  виробництво поширене в усіх областях, багато ферм, проводиться племінна робота; поширені породи: кар-патська, поліська, степова; завдяки способу годівлі цих тварин значно зростають урожаї сільськогосподарських культур (гречки, соняшника, плодових);

 4. найбільше розвивається у приміських вузькоспеціалізо-ваних господарствах; поширені породи: миргородська, українська біла, чорно-ряба; не розвивається в мусуль­манських країнах.


46. Установіть відповідність між центрами художніх промислів та областями України.

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
41 Опішня (кераміка, килимарство); А Чернігівська;

2 Петриківка(декоративний розпис); Б Сумська;

3 Косів(ткацтво,різьблення по дереву); В Полтавська;

4 Кролевець(художнє ткацтво). Г Івано-Франківська;

Д Дніпропетровська.
47. Установіть відповідність між туристськими об'єктами України та економічними районами, в яких знаходяться вказані об'єкти.

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
41 Херсонес; А Центральний;

2 Софійський собор; Б Столичний;

3 Чернеча гора; В Причорноморський;

4 Архітектурний комплекс Г Півнично-Західний;

старого Львова. Д Карпатський.

48. Установіть відповідність між країнами й поширеними в них релігіями та релі-

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4гійними гілками.

1 Іран; А іслам;

2 Греція; Б буддизм;

3 Франція; В католицизм;

4 Австралія Г православ′я;

Д протестантизм.

49. Установіть відповідність між країнами Латинської Америки та їхніми характе-

ристиками.А

Б

В

Г

Д

1
2
3
41 Бразилія; А «Острів свободи», один із лідерів з вирощу-
2 Венесуела вання й експорту цукрової тростини;

3 Куба Б
серед пам'яток всесвітньої культурної спад-
4 Перу
щини - столиця інків Куско, Мачу Пікчу;
В найбільші запаси, але не лідер експорту

нафти в регіоні;

Г державна мова англійська, великі запаси . бокситів що експортуються в Україну;

Д „тропічний гігант” ,ВВП більший, ніж у Ка-

. наді, експортує автомобілі.

50. Установіть відповідність між зображеннями визначних об'єктів та країнами, в

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4яких вони знаходяться.

1 Росія;

2 Італія;

3 США;

4 Велика Британія

У завданнях 51 — 60 розташуйте запропоновані факти у правильній послідовності. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних колонок і рядків. Цифрі 1 має відповідати перший обраний Вами факт, цифрі 2 — другий і так далі. Перенесіть позначки до бланка згідно з інструкцією. Усі інші види Вашого запису у бланку комп'ютерна програма реєструватиме як помилку!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк! Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

А

Б

В

Г

1

2

3

4
51. Розташуйте послідовно напрямки, починаючи від найменшого значення їхнього азимута. А південний захід; Б північний схід; В захід;

Г схід.
52. Розташуйте імена мандрівників у тій послідовності, в якій знаходяться відповідні їм географічні об'єкти, що позначені на карті, починаючи від лінії зміни дат зі сходу на захід. А Генрі Гудзон; Б Вільям Баренц; В Александр Маккензі; Г Семен Челюскін.

А

Б

В

Г
1
2
3
453. Укажіть послідовно з півночі на південь річки Африки за розташуванням їхніх гирл.

А

Б

В

Г
1
2
3
4А Замбезі;

Б Ніл;

В Нігер;

Г Конго.


54. Розташуйте послідовно твори, де подано географічний опис України зважаючи на час їх написання, починаючи від найдавнішого. . А «Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ За-

А

Б

В

Г
1
2
3
4падно-Русскій край» у 7-ми томах Павла Чубинського; Б «Українська географічна енциклопедія» у 3-х томах (за редакцією члена-кореспондента НАН України Олександра Маринича);

В «Опис України» Гійома Левассера де Боплана; . Г «Коротка географія України. Антропогеографія» . Степана Рудницького.

55. Розташуйте послідовно зі сходу на захід ландшафтні краї лісостепової зони

України.

А Середньоруський;

А

Б

В

Г
1
2
3
4Б Дністровсько-Дніпровський;

В Західноукраїнський;

Г Лівобережно-Дніпровський.


А

Б

В

Г
1
2
3
456. Розташуйте послідовно міста України за кількістю населення, починаючи від найменшої. А Сімферополь; Б Харків; В Львів; Г Одеса.

А

Б

В

Г
1
2
3
457. Розташуйте історико-етнографічні землі України в тій часовій послідовності, у якій вони заселялися й освоювалися українцями. А Слобожанщина; Б Волинь; В Таврія;

Г Запоріжжя.


А

Б

В

Г
1
2
3
458. Розташуйте міжнародні організації та об'єднання у тій послідовності, в якій вони були створені із зазначеними назвами (не враховуючи організації, що були їхніми попередниками).

А Співдружність Незалежних Держав;

Б Європейський Союз;

В Організація Об'єднаних Націй;

Г Організація Північноатлантичного Договору
А

Б

В

Г
1
2
3
4


Країна

Розвідані запаси, млрд т

Видобуток, млн т за рік

А

Саудівська Аравія

45,1

450

Б

ОАЕ

16,2

120

В

Росія

6,7

300

Г

США

3,8

380
59. Розгляньте таблицю. Визначте ресурсозабезпеченість нафтою вказаних країн. Розташуйте їх у порядку збільшення цього показника.


60. Розпізнайте за поданим описом та зображенням на космічному знімку географічні об'єкти, що зазнали значного антропогенного впливу. Розташуйте їх послідовно, починаючи із заходу.
А море-озеро, що забруднюється через річковий стік, видобуток . нафти на шельфі та побережжі, омиває береги п'яти держав;

А

Б

В

Г

1

2

3

4
Б море, в якому рівень сірководневого шару піднімається до по­- верхні через інтенсивне забруднення річковим стоком;

В море, що омиває береги трьох частин світу, раніше одне з най- прозоріших, а тепер дуже забруднене;

Г море-озеро, що зникає через порушення річкового стоку Амударї та Сирдарї.
скачать файлСмотрите также:
Тест із географії
355.01kb.
Н. Якутскай "К±м¼стээх ¼р¼йэ" сэ энинэн тургутук тест
21.98kb.
Наказ №525 Про проведення конкурсних відбірково-тренувальних зборів до міжнародних учнівських олімпіад 2012 року з біології та географії
78.17kb.
Уроку темаурок у дата проведення Примітка 11 клас всього 17 години
33.07kb.
Що може вплинути на пробу Манту?
21.11kb.
К методике “тсм” (“Тест Социального Мировоззрения”) общая характеристика
39.37kb.
Естественные науки Биология – тест, собеседование – письменно, устно Гуманитарные науки
12.7kb.
Кафедра географії та краєзнавства
874.91kb.
З географії порівняльна оцінка
64.56kb.
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Медичної географії" (назва навчального предмета) для спеціальності
288.56kb.
Робоча навчальна програма з ґрунтознавства з основами географії ґрунтів
241.11kb.
Тестові завдання з географії для 8 класу Відповіді
27.81kb.