takya.ru страница 1страница 2 ... страница 6страница 7
скачать файл


Управління освіти і науки міської ради

Середня загальноосвітня школа № 44

Перші сходинки до великої науки

Наукове об’єднання школярів

«ДУМКА»

Тези науково-дослідницьких робіт

членів НОШ «Думка»

м. Дніпродзержинськ
Упорядники:

Галушко С. В., заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель математики вищої категорії, вчитель-методист.

Дробніца І. П., вчитель інформатики

Дудкіна В. В., вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.

Збірка є першим зібранням тез та анотацій до учнівських наукових робіт з елементами дослідження, реферативних робіт учнів школи, які є членами НОШ „Думка”. Це перші сходинки до великої науки. Можливо, не все вдалося. Але це спроби учнів самостійно провести дослідження, підібрати необхідну літературу, скористатися Інтернетом. Підняті в роботах проблеми заслуговують на увагу не тільки пересічного читача, а навіть і визначних фахівців. Роботи учнів виразно ілюструють широкий спектр інтересів і захоплень молодого покоління.

Збірка складається з чотирьох розділів, які відображають роботу учнів – членів НОШ «Думка» в секціях «Про» (фізико-математичні науки), «Ліра» (гуманітарні науки), «Plus Ultra» (іноземні мови), «Росток» (природничі науки).

Мета збірки – ознайомити учнів, учителів, науковців з досвідом роботи над дослідницьким темами учнів школи, членів НОШ «Думка», а також надати методичні рекомендації щодо написання та оформлення робіт.

Збірка розрахована на учнів, учителів, студентів, а також науковців. Ця збірка має стати певним орієнтиром у роботі з обдарованими дітьми.

Більш детально з науково-дослідницькими роботами, поданими в збірці «Сходинки до великої науки», можна ознайомитись у шкільному методичному кабінеті.

Видано в авторській редакції .

Секція PRO

Задачі з параметрами: від зовнішнього тестування до сучасної математики

Автор: Демченко Анастасія,

учениця 11-А фізико-математичного класу СЗШ № 44

м. Дніпродзержинськ

Керівник: Шевченко Ольга Альбертівна, вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

В роботі розглянуто один з найбільш загальних методів розв'язання задач - координатно-параметричний. З його допомогою вирішено кілька завдань зовнішнього тестування і рівних їм за складністю, розглянуто декілька дослідницьких завдань з параметрами, що відносяться до таких сучасних розділів математики, як теорія катастроф та нелінійна динаміка.

Розглянуті завдання досить прості і не вимагають для свого рішення складних топологічних методів, в тому числі їх можна розглядати як узагальнення конкурсних завдань з параметрами.

Розв’язування таких завдань на іспитах можна вважати першим кроком до вирішення дослідницьких наукових проблем у математиці та математичному моделюванні.


Асимптоти графіка дрібно-раціональної функції

Автор: Ханахян Арпенік,

учениця 11-А фізико-математичного класу СЗШ № 44

м. Дніпродзержинськ

Керівник: Шевченко Ольга Альбертівна вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

Робота присвячена дослідженню графіків дрібно-раціональних функцій. Предметом дослідження є асимптота, а об'єктом дослідження - графіки дрібно-раціональної функції. Метод дослідження - комп'ютерні експерименти.

У результаті графічних і комп'ютерних експериментів, автор роботи переконався, що графіки можна будувати не тільки за допомогою похідних, але і шляхом виявлення їх асимптоти і поведінки графіків функції при хŠ±∞ і до точок розриву функції; які асимптоти мають графіки дрібно-раціональної функції, і скільки асимптот може мати графік цієї функції.

У світі правильних многогранників

Автор: Распорський Сергій,

учень 11-А фізико-математичного класу СЗШ № 44

м. Дніпродзержинськ

Керівник: Шевченко Ольга Альбертівна, вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

У роботі проведено аналіз визначень правильних многогранників, встановлені умови існування правильних многогранників, виявлені властивості правильних многогранників, зроблено опис технології їх побудови.


Елементи комбінаторики і теорії ймовірності

Автор: Яресько Юлія,

учениця 11-А фізико-математичного класу СЗШ № 44

м. Дніпродзержинськ

Керівник: Шевченко Ольга Альбертівна вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

У роботі вивчені типи ймовірнісних задач, що приводять до різних видів комбінацій. Розглянуті в роботі питання зводяться до вивчення класичного і геометричного визначень ймовірності, основних видів комбінацій і формул для їх підрахунку. Вирішено завдання, які відіграють велике значення в самих різних науках, в яких результат дії не визначений однозначно. Вивчено ймовірність події, визначена П. Лапласом.


Таємнича енергетика пірамід

Автор: Дубень Єлизавета,

учениця 11-А фізико-математичного класу СЗШ № 44

м. Дніпродзержинськ

Керівник: Шевченко Ольга Альбертівна вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

Робота присвячена дослідженню таємничої енергетики, яку приписують пірамідам, за допомогою чотирикутної піраміди, яка орієнтована за сторонами світу.

Дослідження, які проведені в роботі, можна запропонувати для більш детального вивчення на уроках і факультативних заняттях з фізики та біології, як реферати і доповіді на конференціях і семінарах.
Нестандартні способи розв'язання тригонометричних рівнянь

Автор: Кізь Софія,

учениця 11-А фізико-математичного класу СЗШ № 44

м. Дніпродзержинськ

Керівник: Шевченко Ольга Альбертівна вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

У роботі розглянуті і класифіковані нестандартні прийоми розв’язування тригонометричних рівнянь. Вивчено традиційні способи розв’язування і розглянуті нестандартні тригонометричні рівняння. Виявлено способи їх вирішення і застосування знайдених способів для розв'язування рівнянь з екзаменаційних матеріалів. Створена презентація отриманих результатів.

Дана робота має велике практичне значення. Дослідження, запропоновані в роботі, можуть бути використані як матеріал для проведення предметних факультативів з алгебри або при підготовці до ЗНО.
Застосування методу інтервалів при розв’язуванні ірраціональних і тригонометричних нерівностей

Автор: Ринсевич Катерина,

учениця 11-А фізико-математичного класу СЗШ № 44

м. Дніпродзержинськ

Керівник: Шевченко Ольга Альбертівна вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

Робота присвячена розв'язуванню тригонометричних та ірраціональних нерівностей методом інтервалів. Проведено аналіз рішень нерівностей, починаючи від найпростіших до завдань високого рівня. Розроблено алгоритм розв'язування ірраціональних і тригонометричних нерівностей методом інтервалів.

Дана робота буде цікава тим, хто цікавиться математикою, хто бажає поглибити свої знання з предмета, а при підготовці до підсумкової атестації розглянутий метод допоможе справлятися з рішеннями нерівностей підвищеного і високого рівня.
Метод математичної індукції

Автор: Кирпичов Юрій,

учень 11-А фізико-математичного класу СЗШ № 44

м. Дніпродзержинськ, 2006 рік.

Керівник: Шевченко Ольга Альбертівна вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

У роботі розглянуто метод математичної індукції та його застосування при доведенні тотожностей і при вирішенні логічних і цікавих завдань.


Многогранники і побудова перерізів

Автори: Убийвовк Валентина, Марченко Ольга,

учениці 10-А класу СЗШ № 44

м. Дніпродзержинськ, 2004 рік

Керівник: Сінотрусова Лідія Іванівна, вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

У даній роботі дається визначення многогранників, встановлено зв'язок між числом граней, вершин, ребер доказом теореми Ейлера. Наведено доказ теореми про існування в природі тільки п'яти правильних многогранників.

Наведено доказ теореми про зв'язок кількості рухів правильного многогранника з числом плоских кутів.

Наведено цікаві відомості про абстрактний многогранник, про гіперкуб, поняття про напівправильні многогранники.


Лінійні і квадратні рівняння

Автор: Єфімова Юлія, Ялова Олена,

учениці 8-А класу СЗШ № 44

м. Дніпродзержинськ,

Керівник: Галушко Світлана Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель математики вищої категорії, вчитель-методист.

Робота присвячена розгляду різних видів квадратних рівнянь та методів їх вирішення, що зустрічаються не тільки в шкільному підручнику.

Розглянуто рішення рівнянь з параметром, вирішені різні задачі на аналіз коефіцієнтів квадратних і біквадратних рівнянь.

Розглянуто рішення рівнянь високого ступеня, що зустрічаються на вступних іспитах.


Раціналізуючі підстановки при рішенні тригонометричних рівнянь і систем рівнянь

Автор: Литвиненко Анна,

учениці 10-А класу СЗШ № 44

м. Дніпродзержинськ, 2000 рік

Керівник: Сінотрусова Лідія Іванівна, вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

У роботі описані методи і способи розв'язання рівнянь, що складають програмний матеріал і нестандартні способи розв'язання тригонометричних рівнянь та їх систем.

Показані рішення тригонометричних рівнянь з параметром аналітичного і графічного способів.

Розв’язання квадратних рівнянь

Автори: Деркач Марина, Яшина Ксенія,

учениці 9-В класу СЗШ № 44

м. Дніпродзержинськ

Керівник: Шевченко Ольга Альбертівна, вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

Робота присвячена вирішенню квадратних рівнянь методами, які не розглядаються в шкільному підручнику: властивість коефіцієнтів, метод «перекидання».

Проведено дослідження квадратних рівнянь і рівнянь, що приводяться до квадратних. Розглянуто рішення квадратних рівнянь з параметром.
Методи розрахунку змішаних електричних ланцюгів

Автор: Кривенко Євген,

учень 8 класу СЗШ № 44

м. Дніпродзержинськ, 2000 рік

Керівник : Смірнова Марина Владиславівна, вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

У роботі показаний алгоритм розв'язання задач на розрахунок змішаних електричних ланцюгів від простих до складних, із застосуванням методики переходу до еквівалентних електричних схем, що дозволяє зробити ланцюг більш зрозумілим і спростити розрахунок складних електричних ланцюгів.


Рішення задач з електростатики

Автор: Бондарева Поліна,

учениця 10-А класу СЗШ № 44

м. Дніпродзержинськ, 2004 рік

Керівник: Смірнова Марина Владиславівна, вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

При розрахунку параметрів електричних полів учениця показує вміння застосовувати нестандартний для програми середньої школи метод - використання теореми Остроградського - Гаусса. У роботі показано значення знання математичного апарату для дослідження фізичних явищ.


Історія розвитку космонавтики

Автор: Некрасов Владислав,

учень 10 - А класу СЗШ № 44

м. Дніпродзержинськ, 2006 рік

Керівник: Смірнова Марина Владиславівна, вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

В роботі зібрана і систематизована інформація про історію зародження і розвитку космічних досліджень в Росії, США, СРСР та інших космічних державах. Робота цікава і добіркою відеоматеріалів, записаних з різних джерел в електронному виді.


Проблема ефіру і теорія відносності

Автор: Різдванецький Дмитро,

учень 10 класу СЗШ № 44

м. Дніпродзержинськ, 2008 рік

Керівник: Смірнова Марина Владиславівна, вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

Досліджуючи, як з протиріч і парадоксів виникали і розвивалися фізичні теорії, учень намагається осмислити і зробити свої висновки про шляхи пізнання, показує вміння використовувати філософські категорії.


Спектральний аналіз в астрономічних дослідженнях

Автори: Кізь Софія, Дубень Єлизавета,

Учениці 11 - А класу СЗШ №44

м. Дніпродзержинськ, 2009 рік

Керівник: Смірнова Марина Владиславівна, вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

У роботі представлена історія відкриття спектрального аналізу, систематизована інформація про різні застосуваннях спектрального аналізу в астрономічних дослідженнях.


Від телескопів Галілея і Кеплера до телескопа Хаббла

Автори: Лук'янов Іван, Шеховцова Ольга,

Учні 11 - А класу СЗШ № 44

м. Дніпродзержинськ, 2009 рік

Керівник: Смірнова Марина Владиславівна, вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

Робота присвячена чотирьохсотріччю застосування Галілеєм першого телескопа. У роботі зібрані і систематизовані відомості про всі типи оптичних телескопів, починаючи з самих перших телескопів Галілея і Кеплера і закінчуючи сучасними оптичними системами, як земного так і космічного базування.


Нестандартні задачі підвищеної складності в курсі алгебри

Автор: Вітік Олександра,

Учениця 8-А класу СЗШ №44

м. Дніпродзержинськ, 2003 рік.

Керівник: Перебийніс Ніна Дорофеївна, вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

Робота присвячена методам розв’язання нестандартних задач, кожна з яких потребує особливого підходу, що в свою чергу вимагає інтенсивної творчої праці. В роботі розглянуто метод закономірностей, метод математичної індукції, які є специфічними підходами до розв’язування деяких нестандартних задач. Розглянуто конкретні приклади застосування цих методів. Також приділено увагу логічним задачам, при розв’язуванні яких застосовують принцип Діріхлє, задачам на зважування, розв’язуванню систем рівнянь з параметрами за допомогою графічного методу. Крім того наприкінці роботи наведено рекомендації для пошука розв’язування нестандартних задач, які будуть доречними для учнів під час підготовки до участі в математичних олімпіадах.


Декартові координати на площині

Автор: Редзель Станіслав,

Учень 8-Б класу СЗШ №44

м. Дніпродзержинськ, 2005 рік

Керівник: Перебийніс Ніна Дорофеївна, вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

В роботі досліджується науковий внесок французького математика і філософа Рене Декарта, який у відповідь на вимоги часу поєднав арифметику з геометрією за допомогою прямолінійних (декартових) координат та змінних величин, що й призвело до створення нової математичної дисципліни -аналітичної геометрії. На прикладах конкретних задач показано важливу роль декартових координат у житті та галузях застосування. Робота буде корисною для учнів, які на прикладі математичної творчості видатного вченого відчують своєрідну красу і чари математичного пошуку.


Тригонометрія

Автор: Єсіпов Родіон,

Учень 10-А класу СЗШ №44

м. Дніпродзержинськ, 2009 рік

Керівник: Шатько Лілія Василівна, вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

Дослідницька робота присвячена розвитку тригонометрії. Від тригонометрії як розділу геометрії до тригонометрії як форми числення, бо нині тригонометричні функції є об’єктом вивчення алгебри та математичного аналізу. Саме тригонометричні функції допомагають дослідити й описати різноманітні періодичні процеси і рухи. В роботі розглянуто не тільки властивості тригонометричних функцій, а й методи розв’язування різних видів тригонометричних рівнянь та нерівностей, в тому числі й ірраціональних тригонометричних рівнянь. Також розв’язано ряд геометричних задач із застосуванням тригонометрії.
Застосування Декартових координат

Автор: Півненко Юлія,

Учениця 10-А класу СЗШ №44

м. Дніпродзержинськ, 2009 рік.

Керівник: Шатько Лілія Василівна, вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

В цій роботі докладно розглянуто застосування декартових координат як на площині, так і у просторі. Крім того наводиться біографічна довідка видатного вченого, який проводив дослідження і зробив значні внески не тільки в області математики, а й фізики.


Похідна та її застосування

Автор: Чухно Катерина,

Учениця 11-А класу СЗШ №44

м. Дніпродзержинськ, 2005 рік.

Керівник: Сінотрусова Лідія Іванівна, вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

В роботі досліджується роль похідної при вивченні властивостей функції та наведені приклади застосування похідної в алгебрі, геометрії і фізиці. Докладно викладено теоретичний метеріал, який виходить за межі навчальної програми з алгебри та початків аналізу 11 класу: розглянуто другу похідну та її зміст, застосування похідної при знаходженні меж функцій(правило Лопіталя), похідні вищих порядків. Дану роботу,а саме її практичну частину,доречно використовувати на факультативних заняттях.


Розв’язування геометричних задач різними способами

Автор: Шипуліна Марія,

Учениця 11-А класу СЗШ №44

м .Дніпродзержинськ, 2005 рік

Керівник: Сінотрусова Лідія Іванівна, вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

Робота містить розв’язок 9-ти задач з планіметрії і 8-ми стереометричних задач, при розв’язуванні яких застосовано два і більше способів. Уміння бачити шляхи розв’язування задачі набувається саме в процесі розв’язування цієї задачі декількома способами. І цей досвід дозволяє краще зрозуміти специфіку того чи іншого методу, його переваги і недоліки в залежності від змісту запропонованої задачі, побачити більш раціональний та локанічний розв’язок.Функції та їх графіки

Автори: Листопадова Ольга, Артеменко Інна,

Учениці 8-А і 8-Г кл. СЗШ №44

м.Дніпродзержинськ, 2003рік

Керівник: Перебийніс Ніна Дорофеївна, вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

В науково-дослідницькій роботі розглянуто історичні відомості про функції, шлях розвитку поняття функції. Докладно досліджені елементарні функції: лінійна, квадратична, обернена пропорційність,тригонометричні функції - їх властивості та графіки. Крім цього особливу увагу приділено функціям різних видів. Розглянуто дії над графіками функцій: додавання і віднімання графіків, множення і ділення графіків. Наведені й розв’язані конкретні приклади дослідження функцій та побудови їх графіків.

скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Тези науково-дослідницьких робіт членів нош «Думка» м. Дніпродзержинськ Упорядники: Галушко С. В
1032.3kb.
Наказ №264-нв м. Шепетівка Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2012-2013 н р
300.98kb.
Вітаємо переможців міського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман!
35.29kb.
Інформація про учнів-переможців І етапу, які беруть участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської
86.5kb.
В кінці березня 2013 року в Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» відбувся заочний етап іі-го обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівської молоді «Здорова нація майбутнє країни»
41.85kb.
1 Основними завданнями учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт і турнірів є: стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді
289.77kb.
Конкурс „ квітневі читання
44.65kb.
Xiv українська науково-практична конференція з міжнародною участю “Довженківські читання: Проблема привабливості наркологічної допомоги. Від служби до послуги” Тези доповідей, Харків, 2013, стр. 130-132
54.15kb.
Рішення від 31. 08. 2012 №525-26/ V і м. Дніпродзержинськ Про набуття (припинення) юридичними та фізичними особами права користування земельними ділянками несільськогосподарського призначення
113.83kb.
Положение о внутришкольном мониторинге качества образования моу «нош п. Медведицкий»
110.37kb.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту, лабораторних робіт, самостійної роботи
1261.92kb.
Конкурс проходить в два етапи: І етап заочний (відбірковий) проводиться до 18 травня 2012 року. ІІ етап очний проводиться у вересні 2012 року. Для участі у І етапі конкурсу необхідно до 18 травня 2012 року на поштову адресу
83.45kb.