takya.ru страница 1
скачать файл
Пояснювальна записка

 1. У кожному класі робота складається з п’яти завдань.

 2. Максимальний бал за роботу 25 балів. Максимальний бал за кожну задачу визначають члени журі, оскільки одна і таж сама задача у різних класах може оцінюватися різною кількістю балів.

 3. 7 клас виконує роботу 2 астрономічні години, 8,9 класи – 3 год., 10-11 3,5 год.

Олімпіада з фізики

7 клас


 1. Як визначити густину невідомої рідини, використовуючи тільки склянку, воду і терези з важками?
 1. У скільки разів відрізняються маси суцільного кубика з довжиною ребра 8 см та порожнистого кубика таких самих розмірів, який виготовлено з того самого матеріалу, з товщиною стінок 2 см? 1. За спеціальним замовленням було виготовлено з міді збільшену копію футбольного кубку «Євро-2012». Для цього витрачено стільки ж міді, скільки для виготовлення 343 «звичайних» кубків «Євро-2012». Скільки «звичайних» кубків можна було б пофарбувати тією фарбою, якою пофарбували цю збільшену копію?
 1. Чому дві частини розбитої чашки не можна з’єднати, навіть міцно притиснувши їх одна до одної, а шматки пластиліну чи глини можна з’єднати, легко стикуючи їх руками?
 1. У куску кварцу, маса якого 102,5 г, є невеликий самородок золота. Густина куска 7,98 г/см3. Визначити масу золота, що міститься в кварці, якщо густина кварцу 2,65 г/см3, а золота – 19,36 г/см3.

Олімпіада з фізики

8 клас


 1. Брусок масою 1 кг має форму паралелепіпеда. Лежачи на одній із граней,він створює тиск 500 Па, лежачи на іншій – тиск 1 кПа, стоячи на третій грані – тиск 2 кПа. Які розміри бруска?
 1. На стінці кімнати висить плоске дзеркало у формі ромбу з діагоналями 16 см та 12 см. Лампочка висить на відстану 2 м від стінки із дзеркалом та 1 м від протилежної стінки. Знайдіть, на якій відстані від протилежної стінки знаходиться зображення нитки розжарення лампочки у дзеркалі, форму та розміри «зайчика», отриманого від дзеркала на протилежній стінці. Нитку розжарення лампочки можна вважати точковим джерелом світла. 1. Джерело світла знаходиться на відстані 35 см від збірної лінзи з фокусною відстанню 20 см. По іншу сторону лінзи на відстані 38 см розташована розсіюючи лінза з фокусною відстанню 12 см. Де буде знаходитися зображення джерела? 1. Плавець пливе проти течії річки і зустрічає порожній човен, що пливе за течією. Плавець продовжує пливти ще 30 хв після моменту зустрічі, а потім повертає назад і наздоганяє човен за 3 км від місця їх зустрічі. Визначити швидкість течії річки. 1. Уявіть собі, що ви з товаришем, знаходячись у пустині, знайшли викинуту кимось пилочку від лобзика. При цьому ваш товариш, не використовуючи ніяких інших предметів, з’ясував, що пилочка намагнічена. Як він це дізнався?

Олімпіада з фізики

9 клас


 1. До висячої дуже тонкої пружини з жорсткістю k підвісили кульку. Спочатку пружина не розтягнута. Згодом кульку відпускають. Якої максимальної швидкості досягне кулька під час свого руху? Маса кульки m.
 1. Поясніть, чому близькозорі люди часто нахиляють окуляри, а далекозорі - насовують окуляри на ніс? В якому випадку потрібно було б робити навпаки?
 1. Визначити струми І1, І2, І3, які проходять відповідно через амперметри А1, А2, та А3 (мал.). Напруга U = 10 B, опір R = 100 Ом. Опором амперметрів знехтувати. 1. При встановленні терморегулятора в положення «капрон» праска періодично вмикається на τ1=10 с і вимикається на Т1=40 с. Поверхня праски при цьому нагрівається до t1=100 °С. При встановленні терморегулятора «бавовна» праска періодично вмикається на τ2=20 с і вимикається на Т2=30 с. Визначити, яка температура поверхні праски t2 встановиться в цьому положенні терморегулятора. До якої температури t3 нагріється увімкнута праска, якщо терморегулятор зіпсується? Вважати, що тепловіддача пропорційна різниці температур праски і навколишнього повітря. Температура в кімнаті t0=20 °С.
 1. Комар летить паралельно до головної оптичної вісі збірної лінзи з фокусної лінзи 0,2 м зі швидкістю 0,6 м/с в напрямку до лінзи. В момент t0=0 відстань від комара до площини лінзи дорівнює 2,5 м. Побудуйте хід променів, що формують зображення комара, і визначте відстань від площини лінзи до зображення комара через час 4 с.

Олімпіада з фізики

10 клас


 1. Турист, вийшовши з палатки, йшов рівниною, піднявся на гору й одразу повернувся тією ж дорогою. При цьому турист пройшов 12 км, а вся подорож зайняла 3 год 30 хв. Яка довжина спуску, якщо рівниною турист йшов зі швидкістю 4 км/год, вгору – зі швидкістю 2 км/год, а вниз – зі швидкістю 6 км/год? Чи можна було б знайти довжину спуску, якби вся подорож зайняла 4 год, швидкість руху туриста рівниною була 3 км/год, а решта даних лишилася б такою самою?
 1. В герметично закритій посудині у воді плаває шматок льоду масою М, в якому знаходиться свинцева дробинка масою m. Яку кількість теплоти потрібно затратити, щоб дробинка почала тонути? Густина свинцю 11,3 г/см3, густина льоду 900 кг/м3, теплота плавлення льоду 330 кДж/кг. Температура води у посудині 0 оС.
 1. Як можна визначити густину невідомої речовини, маючи в розпорядженні посудину з водою та мензурку, вага якої відома? Терезів немає.
 1. Парашутист певний час падає, не розкриваючи парашута, а потім розкриває. Як залежать від часу швидкість і прискорення парашутиста? Накреслити наближені графіки швидкості і прискорення парашутиста.
 1. Магнітофонна стрічка перемотується з однієї котушки на іншу. Кутова швидкість котушки- приймача постійна і дорівнює ω, радіус порожньої котушки R, товщина стрічки h. Яка буде швидкість подачі стрічки через час t після початку руху?

Олімпіада з фізики

11 клас


 1. Турист, вийшовши з палатки, йшов рівниною, піднявся на гору й одразу повернувся тією ж дорогою. При цьому турист пройшов 12 км, а вся подорож зайняла 3 год 30 хв. Яка довжина спуску, якщо рівниною турист йшов зі швидкістю 4 км/год, вгору – зі швидкістю 2 км/год, а вниз – зі швидкістю 6 км/год? Чи можна було б знайти довжину спуску, якби вся подорож зайняла 4 год, швидкість руху туриста рівниною була 3 км/год, а решта даних лишилася б такою самою?
 1. Гальванічний елемент замкнутий на два паралельні провідники. Чи зменшиться струм у цих провідниках, якщо збільшити їх опір?
 1. Гармата стоїть на залізничній платформі, яка перебуває на горизонтальній дільниці шляху. Маса платформи із гарматою і боєзапасом становить 50 т, маса одного снаряда – 25 кг. Гармата робить постріл в горизонтальному напрямку вздовж залізничної колії. Початкова швидкість снаряда 1000 м/с. Яку швидкість матиме платформа після другого пострілу? Тертям і опором повітря знехтувати.
 1. Чому дорівнює період коливань математичного маятника завдовжки 50 см, що здійснює вільні коливання в кабіні літака, який піднімається під кутом 30° до горизонту з прискоренням 1,2 м/с2?
 1. В останню секунду вільного падіння Вінні-Пух пройшов шлях вдвічі більший, ніж за попередню. З якої висоти падав Вінні-Пух?
скачать файлСмотрите также:
У кожному класі робота складається з п’яти завдань
48.4kb.
Конспект уроку з інформатики в 9 класі
38.01kb.
Передмова робота над синонімами Робота над антонімами
148.75kb.
Тест із географії
355.01kb.
1 Етапи написання курсових і магістерських робіт
391.54kb.
Програма для середніх загальноосвітніх шкіл Миколаївщини література рідного краю 5-12 класи 2008 Затверджено Вченою радою моіппо
327.94kb.
Лабораторна робота №8 визначення моменту інерції крутильного маятника
88.33kb.
Зразок програми аналізу виховного процесу у класі
44.79kb.
Уроку. Ступені порівняння прикметників
111.62kb.
Формування ефективної системи місцевого управління та самоврядування одне з найважливіших завдань розвитку державності в Республіці Білорусь
166.81kb.
Кожному вчителю знайомі словосполучення «важкий підліток», «група ризику». Із чим вони асоціюються
63.33kb.
Тема Що потрібно для організму?
54.7kb.