takya.ru страница 1
скачать файл
Інформаційний лист для преси

УГОДА МЕРІВ - СХІД

Угода мерів - загальна ініціатива Європейського Союзу, яка об’єднує місцеві й регіональні органи влади загальними добровільними зобов'язаннями з забезпечення «зеленого» економічного зростання та подальшого поліпшення якості життя.


Підписанти Угоди беруть на себе добровільні зобов’язання із здійснення заходів для підвищення енергоефективності та більш активного використання поновлюваних джерел енергії, що призведуть до скорочення викидів CO2, щонайменше, на 20% до 2020 р.
З часу свого виникнення в 2008 році, Угода мерів стала провідною ініціативою в заохоченні та підтримці місцевих органів влади в розробці й запровадженні політик сталого енергетичного розвитку. Завдяки цьому Угода сприяє «зеленому» економічному зростанню та підвищенню якості життя в містах. Яким чином? Шляхом збільшення доступності енергії, створення робочих місць, поліпшення соціального й економічного добробуту та боротьби із зміною клімату. Новостворений Східний офіс Угоди мерів, який розташований у Львові (Україна) та Тбілісі (Грузія), забезпечує адміністративну, технічну й рекламну допомогу наступним країнам: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Україна й Узбекистан.
Місцеві органи влади як провідні учасники

Міста, містечка та інші міські території відіграють вирішальну роль у зменшенні негативних наслідків зміни клімату, оскільки на їхню долю випадає понад 70% нинішніх викидів СО2 у світовому масштабі. Місцева адміністрація є найближчим державним рівнем для залучення громадян та узгодження суспільних і приватних інтересів. Рішення місцевих органів влади здатні чинити значний і позитивний вплив на якість життя (наприклад, доступні енергетичні послуги, чисте повітря) та економічну динаміку в місті.


Зобов'язання

Березень 2012

Угода мерів – це не «просто чергова кампанія», а серйозне зобов'язання з боку місцевих органів влади, яке базується на надійних та таких, що піддаються кількісній оцінці, цілях у сфері енергетики й пом'якшення наслідків зміни клімату. Зобов'язання міст та просування в напрямку досягнення цілей строго контролюються Спільним науково-дослідним центром – внутрішньою дослідницькою службою Європейської Комісії. Це робить Угоду мерів унікальною ініціативою.


В рамках свого добровільного зобов'язання міста розширюють політичний та адміністративний досвід, необхідний для впровадження місцевої політики сталого енергетичного розвитку й подання Плану дій для сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) до Офісу Угоди мерів, який знаходиться в Брюсселі. Цей всеохоплюючий огляд основних заходів із сталого енергетичного розвитку подається протягом року після підписання Угоди. ПДСЕР слугують стратегічними планами для досягнення амбітних цілей у сферах енергетики і клімату на місцевому рівні.


Поширення


www.eumayors.eu

Ця ініціатива охоплює місцеві органи влади з 46 країн світу та понад 3 900 підписантів, 44 з яких є мерами з країн Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії. Крім того, завдяки зобов'язанням їхніх органів місцевої влади, до Угоди мерів залучено більш ніж 9 мільйонів громадян, які проживають в країнах Східного Партнерства і Центральної Азії.
Підтримка

Угода мерів – це зростаюче міжнародне співтовариство провідних місцевих і регіональних органів влади, яке отримує переваги від сильної підтримки з боку політичних (Європейська комісія, Комітет регіонів, національні уряди, регіональні уряди тощо) та фінансових установ (Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, приватні банки і т. ін.).


Підписанти Угоди можуть скористатися широкою підтримкою та можливостями налагоджування ділових контактів у мережі, що надаються державними й територіальними координаторами Угоди, структурами підтримки Угоди, Офісами Угоди мерів та іншими задіяними сторонами. Крім того, передовий досвід інших країн може допомогти місцевим органам влади переконати їхні уряди й партнерів приєднатися до Угоди мерів.
Розроблено цілий ряд методик та інструментів для сприяння підписантам в розробці їхніх Планів дій. У даний час здійснюється їхня адаптація до конкретних потреб підписантів у Східній Європі, на Південному Кавказі та в Центральній Азії. Більш того, Спільний науково-дослідний центр Європейської комісії надає експертні висновки англійською та російською мовами для вирішення технічних питань, які можуть виникнути у підписантів. Таким чином він доповнює допомогу, що забезпечується Офісами Угоди мерів.
Наслідки

Успіх Угоди залежить від конкретних кроків та заходів, які вживаються її підписантами. Внаслідок виконання заходів, окреслених в їхніх ПДСЕР, місцеві громади користуються перевагами поліпшеного доступу до енергетичних послуг, скорочення витрат на енергоносії, інвестицій в енергозберігаючі заходи, створення робочих місць та заощаджень в муніципальних енергетичних бюджетах.


Учасники Угоди мають спільну мету: забезпечити стабільне екологічне, соціальне й економічне середовище для своїх громадян, а також, зробити свій внесок у вирішення глобальних проблем, пов'язаних з виснаженням ресурсів і зміною клімату.


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Мережа Інтернет

www.eumayors.eu

http://en.wikipedia.org/wiki/Covenant_of_Mayors
Всі публікації будуть доступні російською мовою і, можливо, іншими державними мовами.
Контактна особа[впишіть ім’я та прізвище відповідного провідного спеціаліста, який надає відповіді на запити засобів масової інформації]

Святослав Павлюк, СХІДНИЙ офіс Угоди мерів

Svyatoslav.pavlyuk@eumayors.eu

Телефон: [заповнити]
[Texte]

скачать файлСмотрите также:
З часу свого виникнення в 2008 році, Угода мерів стала провідною ініціативою в заохоченні та підтримці місцевих органів влади в розробці й запровадженні політик сталого енергетичного розвитку
45.78kb.
Класики російської педагогіки 60-х років XIX ст приділяли велику увагу розробці питань початкового навчання дітей І тісно пов'язаної з ним теорії дошкільного виховання
174.52kb.
Закон україни про Цивільну оборону України
148.06kb.
Ресурсний потенціал розвитку спортивно-оздоровчого туризму в Україні”
484.29kb.
Угода між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз Угоду ратифіковано Законом
191.34kb.
Розпорядження міського голови від 17. 04. 2013р. №117-р
75.16kb.
Про роботу із зверненнями громадян в Головному управлінні економіки облдержадміністрації відповідно
24.69kb.
Опитувальник щодо діяльності школи в напрямі сталого розвитку Навчальна діяльність Чи викладаються курси «Уроки для сталого розвитку»
43.51kb.
Про затвердження графіків прийому громадян в Головному управлінні освіти і науки обласної державної адміністрації на 2011 рік
75.67kb.
1. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в Жовтневій райдержадміністрації за 9 місяців 2011 року
190.71kb.
Щодо побутових відходів на території Ленінського району
17.19kb.
Іртернаціоналізація господарського життя у другій половині ХХ ст стала провідною тенденцією розвитку сучасної світової економіки
78.15kb.