takya.ru страница 1
скачать файл
Тематика самостійної роботи

з курсу “"МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ”

для студентів факультету економіки та підприємництва

денної форми навчання спеціальності 8.050100 – “ Економічна кібернетика ”

№ з/п

Тема самостійної роботи

Кількість годин

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ І

МОДУЛЬ 1 (30 ГОД./1,0 КР.)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи та практичне застосування математичних методів в економічному аналізі
Виробничо-фінансова діяльність як об′єкт моде­лювання

8Методичні основи моделювання і підготовки управлінських рішень

8Дослідження сутності, принципів і вимог до прийняття управлінських рішень

8Методи і моделі розв′язання проблем без­збитковості діяльності

8Методи аналізу вигід і витрат

8Моделі і методи аналізу фінансових інвестицій

8Ситуаційний аналіз

8Методи і моделі обґрунту­вання та підтримки прийняття рішень за основними результатами фінансової діяльності підприємства

8
Разом за 1 модуль

64
Всього

64
скачать файлСмотрите также:
З курсу “ математичні методи економічного аналізу ” для студентів факультету економіки та підприємництва
18.78kb.
Професор В. М. Пашковський
109.36kb.
Робоча програма і методичні вказівки до курсу «Історія образотворчого мистецтва» для студентів культурологічного відділення
361.1kb.
Тема предмет, зміст та завдання економічного аналізу
1716.37kb.
Як навчальний посібник для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання
1050.48kb.
Тести для підготовки студентів до теми: «Методи аналізу. Товарознавчий аналіз»
160.96kb.
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства математичний вступ до курсу фізики для студентів І курсу денної І заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 0708 „Екологія”
629.71kb.
Положення про відділ економічного аналізу та ефективного використання бюджетних коштів управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради Загальні положення
53.05kb.
Білетна програма іспиту з токсикологічної хімії для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету (спеціальність – клінічна фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, кваліфікація провізор клінічний) на 2007-2008 навчальний рік
75.7kb.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дісципліни "електронні системи"
938.31kb.
Державне регулювання економіки тексти лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальностей 050100 – «Економіка підприємства»
1434.08kb.
Контрольна робота з дисципліни бухгалтерський облік Виконав студент ІІІ курсу заочного відділення економічного факультету
451.4kb.